You are here

Hyvido Wootan

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Jačmeň

Nová dimenzia úrod

  • Nová úroveň výnosu zrna - najvyššia úroda v národných registračných pokusoch v ČR v oboch variantoch testovania
  • Excelentné kvalitatívne parametre zrna
  • Zlepšenie agronomických a pestovateľských vlastností

Ďalšie informácie

Vlastnosti / profil odrody

Typ odrody klasový
Rast Nasadzovanie klasov 5 (stredné)
Zrelosť 5 (stredné)
Dížka rastliny 6 (stredne dlhá)
Odolnosť
9 - rezistentná,
1 - náchylná
Poliehanie 5
Lámanie stebla 5
Lámanie klasu 5
Zimuvzdornosť 5
Múčnatka 6
Hnedá škvrnitosť 5
Rynchospóriová škvrnitosť 6
Hrdza jačmenná 3
Vírus žltej mozaiky jačmeňa 9
Úroda Hustota porastu 4 (nízka – stredná)
Počet zŕn / klas 8 (vysoký – veľmi vysoký)
HTZ 5 (stredná)
Úroda zrna:
neošetřeno/ošetřeno
9/9 (veľmi vysoká / veľmi vysoká)
Kvalita Podiel predného zrna 7 (vysoký)
Objemová hmotnosť 6 (stredná – vysoká)

Výsev

Vhodnosť lokality Všetky lokality ozimného jačmeňa, vrátane suchých polôh
Termín výsevu Veľmi dlhá doba výsevu od 15. 9 . – 10.10. (regionálne do 15.10.)
Intenzita výsevu Zohľadniť klíčivosť a vlastnosť osivového lôžka
Skorý výsev – doporučený (15. – 25.9.) 1,6 – 1,8 MKS/ha
Normálny výsev (25.9. – 5.10.) 1,9 – 2,3 MKS/ha
Neskorý výsev (5. – 15.10.) 2,4 – 3,1 MKS/ha