You are here

Hyvido Mercurioo

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Jačmeň

Úrodný hybrid

  • Obzvlášť zimovzdorný hybrid najnovšej generácie
  • Mimoriadna schopnosť regenerácie
  • Kompenzačný typ so špičkovou úrodou

Ďalšie informácie

Vlastnosti / profil odrody

Typ odrody kompenzačný
Rast Nasadzovanie klasov 4 (skoré)
Zrelosť 5 (stredne skorá)
Dížka rastliny 6 (stredná-dlhá)
Odolnosť
9 - rezistentná,
1 - náchylná
Poliehanie 5
Lámanie stebla 5
Lámanie klasu 5
Zimuvzdornosť 6
Múčnatka 7
Hnedá škvrnitosť 4
Rynchospóriová škvrnitosť 6
Hrdza jačmenná 5
Vírus žltej mozaiky jačmeňa 9
Úroda Hustota porastu 4 (nízka – stredná)
Počet zŕn / klas 8 (vysoký - veľmi vysoký)
HTZ 5 (stredná)
Úroda zrna:
neošetřeno/ošetřeno
8/9 (vysoká / veľmi vysoká)
Kvalita Objemová hmotnosť 5 (stredná)

Zdroj: BSA (Nemecký úrad pre ochranu rastl. odrôd)

Výsev

Vhodnosť lokality Všetky lokality ozimného jačmeňa, vrátane suchých polôh
Termín výsevu Veľmi dlhá doba výsevu od 10. septembra (regionálne do 15.októbra)
Intenzita výsevu Zohľadniť klíčivosť a vlastnosť osivového lôžka
Skorý výsev od (10. 9.-20. 9.) 1,4 - 1,7 MKS/ha
Odoporúčaný termín (20. 9. -30. 9.) 1,7 - 2,2 MKS/ha
Neskorý výsev (1.10. - 15. 10.) 2,2 - 3,1 MKS/ha