You are here

Hyvido Galation

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Jačmeň

Stabilné úrody – pevné steblo

  • Kompenzačný typ s výrazne zlepšenou pevnosťou stebla
  • Nadpriemerné úrody v nemeckom testovaní (2010-2012) so znamenitou kvalitou zrna (objemovou hmotnosťou)
  • Vynikajúci zdravotný stav a zvýšená odolnosť voči škodlivým činiteľom

Ďalšie informácie

Vlastnosti / profil odrody

Typ odrody klasový
Rast Nasadzovanie klasov 5 (stredné)
Zrelosť 5 (stredné)
Dížka rastliny 5 (stredné)
Odolnosť
9 - rezistentná,
1 - náchylná
Poliehanie 6
Lámanie stebla 6
Lámanie klasu 5
Zimuvzdornosť 5
Múčnatka 7
Hnedá škvrnitosť 5
Rynchospóriová škvrnitosť 7
Hrdza jačmenná 5
Vírus žltej mozaiky jačmeňa 9
Úroda Hustota porastu 5 (stredné)
Počet zŕn / klas 7 (vysoký)
HTZ 5 (stredná)
Úroda zrna:
neošetřeno/ošetřeno
9/9 (veľmi vysoká / veľmi vysoká)
Kvalita Podiel predného zrna 7 (vysoký)
Objemová hmotnosť 6 (stredná – vysoká)

Výsev

Vhodnosť lokality Všetky lokality ozimného jačmeňa, vrátane suchých polôh
Termín výsevu Veľmi dlhá doba výsevu od 15. 9 . – 10.10. (regionálne do 15.10.)
Intenzita výsevu Zohľadniť klíčivosť a vlastnosť osivového lôžka
Skorý výsev – doporučený (15. – 25.9.) 1,6 – 1,8 MKS/ha
Normálny výsev (25.9. – 5.10.) 1,9 – 2,3 MKS/ha
Neskorý výsev (5. – 15.10.) 2,4 – 3,1 MKS/ha