You are here

Galanta

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Cukrová repa

RZ - CR 

Najobľúbenejšia a najrozšírenejšia, dvojtolerantná odroda normálneho až cukornatého typu, niekoľko rokov po sebe si udržuje viac ako 7 % zastúpenie v oseve cukrovej repy na Slovensku.

Úžitkový typ: NC - C
Registrácia: 2006

Popis

  • Dlhodobo si udržuje nadpriemerné výsledky v maloparcelkových pokusoch aj v poloprevádzkových pokusoch slovenských cukrovarníckych spoločností a stále dosahuje nadpriemerný index odrody, čim len potvrzuje svoju kvalitu a stabilitu.
  • Stabilne vysokú úrodu cukru tvorí nadpriemernou úrodou koreňa a nadpriemernou cukornatosťou. Technologické parametre suroviny sú vyrovnané, čo podmieňuje vysokú výťažnosť a vysokú úrodu rafinády.
  • Odroda vykazuje veľmi dobrú odolnosť voči celému komplexu listových chorôb, najmä však voči cerkospóre. Je veľmi dobre odolná voči vybiehaniu a aj odolnosť k rhizománii je špičková.
  • Výnimočná je u tejto odrody schopnosť dlhodobo odolávať pretrvávajúcim suchým obdobiam v priebehu vegetácie, kedy nedochádza k masívnej redukcii listového aparátu, čo potom vytvára lepšie podmienky pre plynulý nárast hmotnosti buliev a vyššiu cukornatosť.
  • Všetky spomenuté tvrdenia nás oprávňujú odporúčať túto odrodu do všetkých pestovateľských podmienok na Slovensku, hlavne však tam, kde pestovateľ vyžaduje maximálnu profitabilitu od začiatku až do konca cukrovarníckej kampane.