You are here

Asketa

Aktualizovaný:
09.08.2016
Plodina: 

Cukrová repa

RZ - CR - RHT 

Novšia trojtolerantná odroda s vyššou cukornatosťou pre lokality s podozrením na vyskyt rhizoktónie.

Úžitkový typ: NC
Registrácia: 2008

 

Popis

  • Trojtolerantná odroda normálneho až cukornatého typu, odolná voči rhizoktónii vybraná z európskeho katalógu, registrovaná v Maďarsku, Srbsku a Chorvátsku.
  • Podľa posledných dostupných výsledkov z Maďarska dosiahla v DEMO pokusoch v spoločnom sortimente odrôd v roku 2013 relatívnu úrodu koreňa 101,5 %, cukornatosť 101,2 %, výťažnosť 100,5 %, úrodu polarizačného cukru 101,3 %, úrodu rafinády 101,8 % a index odrody dosiahol úroveň 101,3 %.
  • Ako jediná odroda zo sortimentu trojtolerantných odrôd na Slovensku dosahuje porovnateľné výsledky ako štandardné odrody. V minulom roku bol index odrody - 100,7 %. Podobné výsledky z pestovateľských plôch sú k dispozícii aj z Maďarska, zo Srbska a Chorvátska, kde je pestovanie týchto odrôd rozšírenejšie.
  • Buľvy sú kužeľovitého tvaru s jemnou koreňovou ryhou, listy sú polovzpriamené, na okraji čepele husto kučeravé s nezameniteľnou sýtozelenou farbou.
  • Okrem už uvádzanej odolnosti na rhizoktóniu má veľmi dobrú odolnosť voči cerkospóre a iným listovým chorobám cukrovej repy, je veľmi dobre odolná aj voči vybiehaniu.
  • Je to odroda, ktorá je určená do oblastí s výskytom rhizoktónie, hlavne tam, kde je v osevnom postupe vyššie zastúpenie kukurice (je napadaná rovnakým typom rhizoktónie), kde dvojtolerantné odrody výrazne zaostávajú výškou úrody a cukornatosťou. Zaradením tejto odrody sa eliminuje nepriaznivý dopad výskytu tejto choroby na ekonomiku pestovania cukrovej repy.