You are here

Toprex

Aktualizovaný:
13.02.2018

Regulátory rastu

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Nenahraditeľná kombinácia pre zvýšenie zisku

  • Istota úrody aj za sucha
  • Aktivácia a podpora vetvenia
  • Zvýšenie ziskovosti

Pôsobenie a spektrum účinku

Toprex® pôsobí morforegulačne a fungicídne. V repke sa používa k ochrane proti hubovým chorobám, k regulácii rastu a k zamedzeniu poliehania (zlepšenie pevného stánia). Obidve účinné látky patria do chemickej skupiny DMI triazolov.
Paclobutrazol pôsobí ako regulátor rastu a vývoja rastlín. Je prijímaný listami, stonkami a koreňmi a transportuje sa do rastúcich sub-apikálnych meristémov. Šíri sa xylémom. Ošetrené rastliny sú kompaktnejšie, zlepšuje sa kvitnutie a nasadenie plodov. Inhibuje biosyntézu giberelinov a sterolu a tým aj rýchlosť bunkového delenia.
Difenoconazole je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom. Je prjíimaný listami. V rastlinách sa šíri akropetálne a translaminárne. Pôsobí ako inhibítor demetylace sterolu.

 

Repka olejná jarná

Repka olejná ozimná

  • Nenahraditeľná kombinácia pre zvýšenie zisku