You are here

CET M

Aktualizovaný:
12.02.2018

Pomocný prípravok

Moridlá

Balenie: 
200 l
Formulácia: 
SL – kvapalný koncentrát pre riedenie vodou

Neobsahuje žiadnu pesticídne účinnú zložku

lndividuálny prístup ku každému zrnu

  • Patentovaná technológia „100% aplikačný proces“ - dokonalé pokrytie moridlom
  • Rovnaká a presná dávka moridla na každom zrne
  • Mimoriadna oteruvzdornosť a žiadna lepivosť ošetreného osiva

Pomocný prípravok, ktorý sa používa v procese morenia osív. Aplikáciou Cet®M sa spresňuje dávkovanie súbežne aplikovaného moridla, čo sa prejavuje výrazným znížením podielu nedomorených a premorených semien. Podstatne sa tiež zlepšuje rovnomernosť namorenia (pokryvnosť moridlom) a farebný vzhľad semien. Je to moderná technológia, ktorá priemyselne rieši kvalitu namorenia na úrovni individuálnych semien.

Pôsobenie a spektrum účinku

Pomocný prípravok CET® M je základom technológie morenia osív – „100 % aplikačný proces morenia osív (100 % Covering process)“. Táto technológia je patentovo chránenou technológiou morenia osív spoločnosti Syngenta. Technológia využíva pomocný prípravok CET® M k zlepšeniu kvality namorenia osiva pšenice, jačmeňa, tritikale, raže a kukurice fungicídnymi moridlami Maxim® XL.

Popis technológie

Prídavne zariadenie k moričke „GENERÁTOR PENY“ dokáže z 1 litra pomocného prípravku CET® M vyrobiť až 70 litrov peny. Pri namorení osiva 100% aplikačným procesom je každé individuálne semeno rovnomerne pokryté moridlom.. Jedná sa o prvú technológiu, ktorá priemyselne rieši kvalitu namorenia na úrovni individuálnych semien.

 

Jačmeň jarný

Kukurica