You are here

Force 1,5 G

Aktualizovaný:
13.02.2018

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
20 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
G - granulát

Jedinečné riešenie proti larvám kukuričiara!

  • Insekticíd na priame použitie v kukurici
  • Ochrana pozemkov so silným výskytom kukuričiara koreňového
  • Aplikácia špeciálnymi aplikátormi do riadkov pri sejbe kukurice

 

Pôsobenie a spektrum účinku

Force® 1,5 G je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Produkt obsahuje účinnú látku – syntetický pyrethroid tefluthrin. Tefluthrin je účinná látka s najlepším prechodom z pevnej do plynnej fázy pôdy, t.j. vytvára v koreňovej oblasti ochrannú zónu. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed. Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narúšajú prenos elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú zložku pôdy, má silné reziduálne (repelentné) pôsobenie proti širokému spektru pôdnych škodcom z radov – chrobáky (Coleoptera), dvojkrídlovce (Diptera) a motýle (Lepidoptera).

Praktické odporúčania a upozornenia pre kukuricu

  • Prípravok sa môže aplikovať do radu súčasne so sejbou kukurice so zapracovaním do pôdy. Dávkovač prípravku je potrebné nakalibrovať pred použitím a skontrolovať dodržanie nastavenej dávky.
  • Po aplikácii prípravku Force® 1,5 G je možné bez obmedzenia používať postemergentné herbicídy na báze sulfonylmočovín (napr. Milagro® 4 SC, Elumis®, Casper® 55 WG).

Kukurica

  • Jediné insekticídne riešenie proti larvám kukuričiara koreňového