You are here

Cruiser Force SB

Aktualizovaný:
12.02.2018

Insekticídy

Moridlá

Balenie: 
Cruiser® 70 WS, Force® 20 CS
Zloženie: 
Formulácia: 
WS - ve vode dispergovateľné práškové moridlo CS – suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou

Škodcovia v cukrovej repe bez šance!

  • Mimoriadne tolerantný k cukrovej repe
  • Spoľahlivá účinnosť aj v suchých podmienkach vďaka optimálnej rozpustnosti thiamethoxamu vo vode a fumigačnému účinku tefluthrinu
  • Rýchla počiatočná a dlhodobá účinnosť proti listovým škodcom – skočka repová, atomária repová, voška maková, voška broskyňová
  • Ochrana proti vektorom viróz

Cruiser® Force SB je kombinované dvojzložkové moridlo, kombinácia moridiel Cruiser® 70 WS a Force® 20 CS. Moridlo účinkuje proti drôtovcom a chráni mladé rastliny repy 8 a viac týždňov po sejbe proti náletu skočky repovej, atomárie repovej, voške makovej a voške broskyňovej, pričom voška broskyňová je možným vektorom viróz.

Pôsobenie a spektrum účinku

Cruiser® Force SB je insekticídne moridlo určené na ochranu repy proti živočíšnym škodcom. Zabezpečuje dlhodobú ochranu jednotlivých rastliniek repy počas klíčenia, vzchádzania a následne až počas 8 týždňov ich ďalšieho rastu. Moridlo obsahuje dve účinné látky. Tefluthrin je syntetický pyrethroid účinkujúci cez plynnú fázu pôdy. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Má rýchly účinok a reziduálne (repelentné) pôsobenie proti širokému spektru škodcov repy. Účinná látka nemá systémový účinok cez rastlinu, pôsobí v koreňovej zóne. Thiamethoxam je systémový insekticíd zo skupiny neonikotinoidov s reziduálnym pôsobením, ničí hmyz ako dotykový a požerový jed. Vďaka svojej vysokej systemicite a pohybe v mladej rastlinke repy smerom hore účinkuje proti pôdnym, ale hlavne proti listovým škodcom.

Cukrová repa

  • Škodcovia v cukrovej repe bez šance!