You are here

Cruiser Force SB

Aktualizovaný:
21.04.2017

Insekticídy

Moridlá

Balenie: 
Cruiser® 70 WS, Force® 20 CS
Zloženie: 
Formulácia: 
WS - ve vode dispergovateľné práškové moridlo CS – suspenzia kapsúl v kvapaline pre použitie po zriedení vodou

Škodcovia v cukrovej repe bez šance!

 

Cruiser® Force SB je insekticídne moridlo k ochrane repy proti živočíšnym škodcom zabezpečujúce dlhodobú ochranu jednotlivých rastliniek repy počas klíčenia, vzchádzania a následne až počas 8 týždňov ich ďalšieho rastu. Moridlo obsahuje dve účinné látky.   Tefluthrin je syntetický pyrethroid účinkujúci cez plynnú fázu pôdy. Hmyz usmrcuje ako dotykový a požerový jed. Tefluthrin má rýchly účinok a reziduálne (repelentné) pôsobenie proti širokému spektru škodcov repy. Účinná látka nemá systémový účinok cez rastlinu, pôsobí v koreňovej zóne.   Thiamethoxam je systémový insekticíd zo skupiny neonikotinoidov s reziduálnym pôsobením, ktorý ničí hmyz ako dotykový a požerový jed. Účinkuje proti pôdnym, ale hlavne proti listovým škodcom vďaka svojej vysokej systemicite a pohybe v mladej rastlinke repy smerom hore.

Plodina

Škodlivý činiteľ

Dávka g/VJ

Ochr. doba

Poznámka

cukrová repa pôdni škodcovia: drôtovce, atomária repová, listoví škodcovia: skočka repová, voška maková*, voška broskyňová*

60 thiamethoxam

8 tefluthrin

AT * vektory viróz

 

  • Škodcovia v cukrovej repe bez šance!