You are here

Ampligo

Aktualizovaný:
24.10.2017

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
1 l
Zloženie: 
Formulácia: 
ZC - stála suspenzia kapsulí a účinnej látky (účinných látok) v kvapaline (účinných látek) v kapalině

Frontálny útok proti víjačke kukuričnej!

  • Spoľahlivá účinnosť na všetky vývojové štádiá víjačky kukuričnej a dospelce kukuričiara koreňového.
  • Okamžité zastavenie požeru húseníc, vynikajúca a dlhodobá účinnosť aj za vysokých letných teplôt.
  • Dve účinné látky, dva spôsoby účinku, rýchly nástup a dlhé reziduálne. pôsobenie

Pôsobenie a spektrum účinku

Ampligo® je dvojzložkový insekticídny prípravok s nízkym dávkovaním a flexibilným použitím určený na kontrolu všetkých vývojových štádií víjačky kukuričnej a dospelcov kukuričiara koreňového v porastoch kukurice. Rýchly nástup účinku a dlhodobé reziduálne pôsobenie aj za vysokých teplôt a vysoká odolnosť voči zmytiu dažďom zabezpečuje spoľahlivú ochranu kukurice. Ampligo® nepriamo obmedzuje napadnutie kukurice chorobami a tým znižuje obsah mykotoxínov v produkcii aj v potravinovom reťazci. Ampligo® to sú dve účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku v modernej formulácii stabilnej suspenzie mikrokapsúl so ZEON® technológiou (ZC = ZEON® capsules):  Lambda-cyhalothrin: je nesystémová účinná látka zo skupiny syntetických pyrethroidov, usmrcuje hmyz ako dotykový a požerový jed. Pôsobí najmä proti žravým škodcom (Lepidoptera, Coleoptera) ako kontaktný jed s výraznou účinnosťou. Ďalej má veľmi dobrú účinnosť na savý hmyz (Homoptera). Vyznačuje sa rýchlou účinnosťou (knockdown efekt) a dlhým reziduálnym pôsobením. Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie proti pozvolne nastupujúcim škodcom. Dráždivé účinky vyvolávajú nekľud hmyzu a nútia aj skryto žijúce druhy ku kontaktu s účinnou látkou. Má repelentný účinok na včely. Prípravok dobre pôsobí pri nízkych teplotách do 20 –25°C. Pri vysokých teplotách účinnosť klesá. Chlorantraniliprole: je nová a moderná účinná látka patriaca do skupiny diamidov, ktorá ovplyvňuje receptory, ktoré vedú k neregulovateľnému ovplyvneniu straty vnútorných zdrojov vápnika. Primárne pôsobí cez tráviace ústrojenstvo, sekundárne má kontaktný účinok. U zasiahnutého hmyzu sa prejavuje celková letargia a svalová paralýza. Hmyz prestáva náhle prijímať potravu a nakoniec umiera. Aplikuje sa maximálne 1 ošetrenie za vegetáciu.

Kukurica

Kukurica sladká