You are here

Actara 25 WG

Aktualizovaný:
12.02.2018

Insekticídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
40 g
Zloženie: 
Formulácia: 
WG – vodou dispergovateľné granule

Špecialista na pásavku zemiakovú

  • Vysoká účinnosť proti larvám aj dospelcom
  • Dlhodobé pôsobenie počas 3-5 týždňov
  • Kontaktný a požerový jed

Pôsobenie a spektrum účinku

Actara® 25 WG je širokospektrálny insekticíd pre listovú aplikáciu. Prípravok je určený
na ničenie žravého hmyzu (pásavka zemiaková). Účinná látka thiamethoxam sa vyznačuje
rýchlym systémovým účinkom, má kontaktný a požerový efekt. Po aplikácii sa prípravok
vyznačuje dlhším reziduálnym účinkom. Actara® 25 WG je prípravok povolený do integrovanej
ochrany rastlín.

Odporúčania pre aplikáciu

Prípravok aplikujte bežnými postrekovačmi, dávka vody je 200-500 l/ha. Porast zemiakov
musí byť bez burín a prípravok musí byť aplikovaný tak, aby nedošlo k úletom postrekovej
kvapaliny na necieľový porast. Proti pásavke zemiakovej ošetrujte pri maximálnom liahnutí
lariev (L1-L3).


Actara® 25 WG je vysoko efektívny insekticíd proti pásavke zemiakovej, a to tak proti
dospelcom ako aj larválnym štádiám. Účinok je zrejmý krátko po ošetrení a pretrváva
po dobu 3 - 5 týždňov. Táto kombinácia „knock down“ efektu s dlhým reziduálnym
účinkom vychádza z pôsobenia účinnej látky ako systémového insekticídu v spojení
s kontaktným a požerovým účinkom.
Výsledkom je, že v porovnaní s inými prípravkami
určenými proti pásavke zemiakovej postačuje jedno ošetrenie počas vegetácie.

 

Zemiaky