You are here

Milagro 4 SC

Aktualizovaný:
24.04.2017

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - suspenzný koncentrát

Optimálne riešenie pre vašu kukuricu

Selektívny herbicíd pre postemergentné ošetrenie kukurice

  • Výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám
  • Účinný proti celej rade odolných dvojklíčnolistových burín
  • Vysoká tolerancia k hybridom kukurice až do 8 listov

Pôsobenie a spektrum účinku

Prípravok Milagro® 4 SC je selektívny herbicíd zo skupiny sulfonylmočovín pre postemergentné ničenie pýru plazivého, trvácich a jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín v kukurici. Účinkuje proti jednoročným trávovitým burinám, ako sú napr. ježatka kuria, ovos hluchý, moháre, proso siate v štádiu 3–4 listov, proti vytrvalým trávovitým burinám, ako sú napr. pýr plazivý v štádiu 3–4 listov, alebo cirok halepský vzchádzajúci z rhizómov pri výške 30 cm. Jednoročné širokolistové buriny, ako sú napr. láskavce, horčica roľná, durman obyčajný, portulaka zeleninová, ničí v štádiu 2–4 pravých listov.

Kukurica

  • Optimálne riešenie pre vašu kukuricu - Výborný účinok proti pýru plazivému a jednoročným trávovitým burinám. - Účinný proti celej rade odolných dvojklíčnolistových burín. - Vysoká tolerancia k hybridom kukurice až do 8 listov.