You are here

Casper 55 WG

Aktualizovaný:
24.04.2017

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
1 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
WG - vodorozpustné dispergovateľné granule

Okamžitý a dokonalý účinok

Selektívny postemergentný herbicíd s výrazným reziduálnym účinkom.

  • Dve účinné látky s rozdielnym mechanizmom účinku
  • Najširšie burinné spektrum v segmente
  • Okamžite viditeľný účinok

Pôsobenie a spektrum účinku

Casper® 55 WG je selektívny herbicíd s obsahom dvoch účinných látok s rozdielnym mechanizmom účinku.

Účinná látka dicamba je syntetický rastový hormón, ktorý je burinami prijímaný listami a čiastočne aj koreňmi a následne je translokovaný v rastline. Účinkuje ako auxínový regulátor, t.j. pri vyššej koncentrácii spôsobuje deformácie.

Účinná látka prosulfuron patrí do skupiny sulfonylmočovín a účinkuje ako ALS – inhibítor, t.j. inhibuje biosyntézu esenciálnych aminokyselín valín a izoleucín a následne zastavuje delenie buniek a rast rastlín. Selektivita účinnej látky je podmienená rýchlou metabolickou degradáciou v necieľových rastlinách.

Tieto dve účinné látky zabezpečujú prípravku vynikajúcu komplementaritu. Casper® 55 WG sa vyznačuje rýchlym kontaktným účinkom.

Kukurica