You are here

Callisto 480 SC

Aktualizovaný:
21.04.2017

Herbicídy

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Rýchlo a načisto

- Spoľahlivý účinok na vzídené buriny – buriny odumierajú do 21 dní po aplikácii
- Vynikajúca tolerancia ku kukurici až do 6 listov kukurice
- Vynikajúca účinnosť aj na niektoré prerastené dvojklíčnolistové buriny

 

Pôsobenie a spektrum účinku
Callisto® 480 SC je systémový herbicíd s obsahom účinnej látky mesotrione. Mesotrione bol objavený
ako výsledok cieleného výskumu allelopatických štúdií s rastlinou Callistemon citrinus. Je
prijímaný listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaný xylémom aj floémom. Účinná látka
blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate- dioxygenázu (HPPD), čím atakuje
syntézu rastlinných pigmentov, čo následne vedie k vybieľovaniu alebo chloróze rastlín. Tento nový
mechanizmus účinku je významným prínosom k antirezistentnej stratégii boja s burinami, obzvlášť
biotypov rezistentných k herbicídom na báze ALS inhibítorov (sulfonylmočovín) a triazínov.
Callisto® 480 SC je prípravok s veľmi flexibilným použitím. Aplikácia môže byť vykonaná
preemergentne, skoro postemergentne – čo je optimálny termín – ale aj postemergentne. Pri
postemergentnej aplikácii je prípravok odolný k dažďovým zrážkam už hodinu po aplikácii. Callisto®
480 SC sa vyznačuje rýchlym účinkom. Prejavy herbicídneho účinku sú pozorovateľné už 3-5 dní po
aplikácii a buriny definitívne odumierajú za 3 týždne.