You are here

Axial 050 EC

Aktualizovaný:
24.04.2017

Herbicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulzný koncentrát

Odíďte z poľa ako víťaz!

Najvyspelejší graminicíd na trhu, vrátane rezistentných foriem metličky obyčajnej

  • Najširšie spektrum účinku proti trávovitým burinám
  • Najširšie aplikačné okno
  • Najvyššia spoľahlivosť na prerastené trávy

Pôsobenie a spektrum účinku

Axial® 50 EC je produkt na báze novej generácie účinných látok s rozšíreným mechanizmom účinku.

Pinoxaden – účinná látka prípravku Axial® 50 EC - patrí do skupiny phenylpyralozínov. Inhibuje enzým acetyl-koenzym A karboxylázu (ACC). Dôsledkom je blokovanie rastu meristému jednoročných trávovitých burín. Pinoxaden pôsobí systémovo. Rastlinami je prijímaný prostredníctvom listov a odtiaľ je rýchlo translokovaný do meristémových pletív. Citlivé buriny odumierajú v priebehu 2-3 týždňov po aplikácii.

Spoľahlivo účinkuje na buriny: Metlička obyčajná (Apera spicaventi), Ovos hluchý (Avena fatua), Psiarka roľná (Alopecurus myosuroides), Mätonohy (Lolium spp.), Prstovka krvavá (Digitaria sanquinalis), Moháre (Setaria spp.), Ježatka kuria (Echinochloa crus-galli).

Jačmeň jarný

Pšenica ozimná