You are here

Symetra

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC - kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Na každom poli každý rok

Fungicíd určený na ochranu repky ozimnej proti bielej hnilobe

  • Unikátny účinok isopyrazamu
  • Široký a dlhodobý účinok proti chorobám v čase kvitnutia
  • Stabilita úrody vo všetkých podmienkach

Pôsobenie a spektrum účinku

Symetra® je fungicíd obsahujúci dve účinné látky s rôznym spôsobom účinku. Prvou účinnou látkou je isopyrazam zo skupiny SDHI (inhibítor sukcinát dehydrogenázy). Isopyrazam pôsobí na Komplex II (sukcinát dehydrogenáza). Druhou účinnou látkou je azoxystrobin zo skupiny Qol (inhibítor mitochondriálneho dýchania), s miestom pôsobenia na Komplex III úrovne dýchacieho reťazca a zastavuje transport elektrónov. Duosafe technológia isopyrazamu umožňuje silné väzby na voskovú vrstvu cieleného miesta, zaručuje vysokú a dlhodobú účinnosť. Azoxystrobin technológia zaisťuje fyziologický účinok na dosiahnutie najvyšších úrod.

Repka olejná ozimná

  • Na každom poli každý rok - Unikátny účinok isopyrazamu. - Široký a dlhodobý účinok proti chorobám v čase kvitnutia. - Stabilita úrody vo všetkých podmienkach