You are here

Stereo 312,5 EC

Aktualizovaný:
20.03.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulgovateľný koncentrát

Špičková fungicídna ochrana pre T1!

  • Neprekonateľná ochrana proti všetkým typom steblolamu
  • Dlhodobá reziduálna účinnosť proti širokému spektru listových chorôb
  • Špecialista proti múčnatke, hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti

Pôsobenie a spektrum účinku

Stereo® 312,5 EC zaisťuje spoľahlivú ochranu nielen proti listovým chorobám obilnín (múčnatka, septoriózy, hnedá a rhynchospóriová škvrnitosť, a.i.), ale je to aj špecializovaný prípravok proti proti chorobám päty stebla obilnín. Umožňuje účinne chrániť ozimné obilniny proti obidvom hlavným patotypom steblolamu (typu – W a typu – R).

Obsahuje dve účinné látky. Cyprodinil zo skupiny anilinopyrimidínov a propiconazole zo skupiny azolov.

Cyprodinil zasahuje do životného cyklu hubových patogénov najmä v priebehu penetrácie a rastu mycélia vo vnútri rastlinných pletív. U niektorých patogénov (Septoria nodorum a Erysiphe graminis) naviac inhibuje sporuláciu. Biochemický účinok cyprodinilu spočíva v narušení syntézy methionínu a sekrécie hydrolytických enzýmov z buniek patogénov. Cyprodinil je dobre a rýchlo prijímaný rastlinami cez listy. V rastlinách sa šíri akropetálne (smerom hore) xylémom a translaminárne. Systemické vlastnosti prispievajú k dobrej distribúcii účinnej látky vo vnútri rastlinných pletív, čím sa znižuje riziko zmytia z povrchu ošetrených rastlín.

Propiconazole ničí hubové patogény vo vnútri rastlín vo fáze tvorby prvých príchytných orgánov (haustórií). Zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy sterolov v membránach buniek - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Propiconazole je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín – prevažná časť už behom prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri xylémom akropetálne (smerom hore). Vplyvom systemického šírenia sa propiconazole rýchlo a rovnomerne ukladá vo vnútri rastlinných pletív.

Praktické odporúčania pre pšenicu a jačmeň

Ošetrenie proti steblolamu vykonajte v období od fázy začiatok odnožovania (BBCH 21) do fázy 1. kolienka (BBCH 31). Prípravok zároveň pôsobí proti skorým infekciám múčnatky, hrdzí a septorióz (pšenica) a hnedej škvrnitosti (jačmeň).

 

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

  • Špičková fungicídna ochrana pre T1! - Neprekonateľná ochrana proti všetkým typom steblolamu. - Dlhodobá reziduálna účinnosť proti širokámu spektru listových chorob, špecialista proti múčnatke, hnedej a rynchospóriovej škvrnitosti.