You are here

Ridomil Gold MZ

Aktualizovaný:
24.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 kg
Zloženie: 
Formulácia: 
WG – vodou dispergovateľné granule

Osvedčená ochrana proti hubovým chorobám

Fungicídny prípravok určený na ochranu zemiakov, viniča, cibule a uhoriek

  • Systémový aj kontaktný účinok
  • Výborný preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
  • Dlhodobá ochrana vo vnútri aj na povrchu rastliny

Pôsobenie a spektrum účinku

Ridomil® Gold MZ 68 WG má systémový a kontaktný účinok. Mefenoxam™ je systémová účinná látka, ktorá je rýchlo prijímaná (v priebehu 30 minút) zelenými časťami rastlín a je translokovaná do nových prírastkov prostredníctvom rastlinných štiav. Výsledkom je kontrola hubových chorôb vo vnútri rastliny, ako aj ochrana nových prírastkov – v závislosti od rýchlosti rastu a intenzity infekčného tlaku – po dobu 7 až 14 dní.

Mancozeb pôsobí ako kontaktný fungicíd, vytvára ochranný film na povrchu rastlín, zabraňuje klíčeniu spór. Ridomil® Gold MZ 68 WG v kombinácii dvoch účinných látok umožňuje vynikajúcu ochranu rastlín vo vnútri rastliny a tiež na jej povrchu.

Ridomil® Gold MZ 68 WG je vyrábaný formuláciou PEPITE. Táto formulácia má nasledovné vlastnosti:

  • minimálna prašnosť = lepšia manipulácia
  • ľahšia rozpustnosť a následne dispergovateľnosť v postrekovači, prakticky bez sedimentácie
  • rovnomernejšia pokryvnosť ošetrovaných častí rastlín.

Len WG formulácia PEPITE zabezpečí dokonalú pokryvnosť rastliny, čo je u kontaktnej zložky absolútnou podmienkou očakávaného účinku.

Ridomil® Gold MZ 68 WG má vynikajúci účinok proti peronospóre viniča a plesni zemiakov, cibule a uhoriek.

Cibuľa

Uhorka

Vinič

Zemiaky

  • Osvedčená ochrana proti hubovým chorobám