You are here

Quilt Xcel

Aktualizovaný:
13.02.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SE - suspenzná emulzia

Vzlietnite k úrodovým výšinám!

  • Dvojzložkový fungicíd so širokým spektrom účinku proti chorobám v kukurici
  • Stay green, pevnejšia stonka, nízke poliehanie = vyššia úroda s nižšími nákladmi
  • Maximalizuje fotosyntetický aparát rastlín pre dosiahnutie špičkových úrod

Pôsobenie a spektrum účinku

Quilt®Xcel je dvojzložkový systémový fungicíd s kuratívnym a preventívnym účinkom a širokým spektrom kontrolovaných chorôb v kukurici, ktorý umožňuje maximalizovať úrodový potenciál kukurice, podporuje odolnosť rastlín proti stresu, znižuje obsah mykotoxínov a prostredníctvom podpory fyziologických procesov v rastline od koreňov až po klas umožňuje dosiahnuť špičkové úrody s vynikajúcimi kvalitatívnymi parametrami. Azoxystrobin je z chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurínové deriváty, QoI fungicídy) zastavuje pri dýchaní mitochondrií transport elektrónov medzi cytochromom b a cytochromom c1. Azoxystrobin sa vyznačuje protektívnymi, translaminárnymi a systémovými vlastnosťami. Zabraňuje klíčeniu spór a inhibuje rast mycélia. Ide o širokospektrálny fungicíd. Listová plocha ošetrených porastov si udržuje dlhšiu dobu zelené sfarbenie („green efekt“). Účinok je hlavne protektívny a preto prípravok musí byť použitý pri prvých príznakoch napadnutia. Ošetrené rastliny dlhšiu dobu tvoria a následne ukladajú asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen vyššia úroda, ale aj kvalita. Azoxystrobin pôsobí dlhodobo, môže zabrániť vzniku novej infekcie po dobu 3 - 8 týždňov. Propiconazole je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín - prevažná časť počas prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri smerom hore (akropetálne) xylémom. Vplyvom systemického šírenia sa propiconazole rýchle a rovnomerne ukladá vnútri rastlinných tkanív. Propiconazole ničí hubových patogénov vnútri rastliny vo fáze tvorby prvých príchytných orgánov (haustórií). Zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy sterolov v bunkových membránach - pôsobí ako demetilačný inhibítor (DMI). Biologický spôsob účinku účinnej látky propiconazole umožňuje jej preventívne, kuratívne a eradikatívne použitie. Najvhodnejšia je aplikácia v skorom vývojovom štádiu patogéna.

quilt_xcel1quilt_xcel2

Skúsenosti a odporúčania

Prípravok Quilt®Xcel možno použiť v tank-mix kombinácii s mnohými používanými prípravkami na ochranu rastlín a hnojivami, vrátane DAM 390 a insekticídmi pre použitie v kukurici. Skúsenosti zo zahraničia a pokusy z Českej republiky ukazujú významný vplyv prípravku Quilt® Xcel na znižovanie obsahu mykotoxínov v zrne aj v silážnej hmote kukurice, a tým následne na znižovanie obsahu mykotoxínov v potravinovom reťazci.

Časovanie aplikácie, široké aplikačné okno, flexibilita

quilt_xcel3

Kukurica

Kukurica cukrová

  • - Stay green, pevnejšia stonka, nízke poliehanie = vyššia úroda s nižšími nákladmi. - Maximalizuje fotosyntetický aparát rastlín pre dosiahnutie špičkových úrod.