You are here

Quilt Xcel

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SE - suspenzná emulzia

Vzlietnite k úrodovým výšinám!

  • Dvojzložkový fungicíd so širokým spektrom účinku proti chorobám v kukurici
  • Stay green, pevnejšia stonka, nízke poliehanie = vyššia úroda s nižšími nákladmi
  • Maximalizuje fotosyntetický aparát rastlín pre dosiahnutie špičkových úrod

Pôsobenie a spektrum účinku

Quilt®Xcel je dvojzložkový systémový fungicíd s kuratívnym a preventívnym účinkom a širokým spektrom kontrolovaných chorôb v kukurici, ktorý umožňuje maximalizovať úrodový potenciál kukurice, podporuje odolnosť rastlín proti stresu, znižuje obsah mykotoxínov a prostredníctvom podpory fyziologických procesov v rastline od koreňov až po klas umožňuje dosiahnuť špičkové úrody s vynikajúcimi kvalitatívnymi parametrami.

Kukurica

Kukurica cukrová

  • - Stay green, pevnejšia stonka, nízke poliehanie = vyššia úroda s nižšími nákladmi. - Maximalizuje fotosyntetický aparát rastlín pre dosiahnutie špičkových úrod.