You are here

1120x110_logo_banner_maxim

Maxim XL 035 FS

Aktualizovaný:
13.02.2018

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
200 l
Zloženie: 
Formulácia: 
FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Ochrana genetického potenciálu kukurice

  • Podporuje rýchle a jednotné vzchádzanie a vývoj porastu
  • Ideálna kombinácia dvoch fungicídnych látok s rozdielnym spôsobom účinku
  • Bez negatívneho vplyvu na klíčivosť aj po dlhodobom skladovaní ošetreného osiva

Maxim® XL 035 FS je dvojzložkové komplexné fungicídne moridlo určené na ochranu osiva a vzchádzajúcich rastlín kukurice.

Pôsobenie a spektrum účinku

Maxim® XL 035 FS sa vyznačuje vysokou účinnosťou proti celému spektru hubových patogénov, ktoré napádajú vzchádzajúce rastliny kukurice a zároveň vysokým stupňom selektivity pre kukuricu. Moridlo obsahuje dve účinné látky. Fludioxonil je širokospektrálna
kontaktná účinná látka patriaca do skupiny fenylpyrolov, je čiastočne prijímaná osivom a veľmi slabo translokovaná v osive. Kontroluje hospodársky významné choroby, ktoré
spôsobujú huby z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporium spp.). Metalaxyl-M penetruje do osiva. Je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Kontroluje choroby, ktoré
spôsobujú huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.). Maxim® XL 035 FS je fungicídne moridlo, ktoré chráni osivo kukurice pred komplexom hubových chorôb spôsobujúcich
padanie klíčiacich rastlín (Pythium spp. – prenosné pôdou, Fusarium spp. prenášané pôdou aj osivom).

Miešateľnosť

Moridlo Maxim® XL 035 FS je kompatibilné s polymérnymi prípravkami na obaľovanie osív a tiež s inými WS/FS formuláciami moridiel s neutrálnou reakciou. Maxim® XL 035 FS nie je kompatibilný s formuláciami moridiel obsahujúcimi organické rozpúšťadlá.

Kukurica

  • Ochrana genetického potenciálu