You are here

Maxim XL 035 FS

Aktualizovaný:
24.04.2017

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
200 l
Zloženie: 
Formulácia: 
FS – moridlo vo forme stabilnej suspenzie

Ochrana genetického potenciálu kukurice

Dvojzložkové  fungicídne moridlo na ochranu kukurice

  • Podporuje rýchle a jednotné vzchádzanie a vývoj porastu
  • Ideálna kombinácia dvoch fungicídnych látok s rozdielnym spôsobom účinku
  • Bez negatívneho vplyvu na klíčivosť aj po dlhodobom skladovaní ošetreného osiva

Pôsobenie a spektrum účinku

Maxim® XL 035 FS sa vyznačuje vysokou účinnosťou proti celému spektru hubových patogénov, ktorí napádajú vzchádzajúce rastliny kukurice a zároveň vysokým stupňom selektivity pre kukuricu. Moridlo obsahuje dve účinné látky.

Fludioxonil je širokospektrálna kontaktná účinná látka patriaca do skupiny fenylpyrolov, je čiastočne prijímaná osivom a veľmi slabo translokovaná v osive. Kontroluje hospodársky významné choroby, ktoré spôsobujú huby z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Helminthosporíum spp.).

Metalaxyl-M penetruje do osiva. Je systémovo translokovaný do všetkých častí rastliny v čase vzchádzania. Kontroluje choroby, ktoré spôsobujú huby z triedy Oomycetes (Pythium spp.).

Maxim® XL 035 FS je fungicídne moridlo, ktoré chráni osivo kukurice pred komplexom hubových chorôb spôsobujúcich padanie klíčnych rastlín (Pythium spp. – prenosené pôdou, Fusarium spp. – prenášané pôdou aj osivom, Aspergillus spp., Penicilium spp. atď.).

Kukurica

  • Ochrana genetického potenciálu