You are here

Maxim Star 025 FS

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
20 l, 200 l HDPE sud
Zloženie: 
Formulácia: 
FS - kvapalný suspenzný koncentrát

Päť hviezdičiek v hodnotení moridiel pre jačmeň

  • Registrovaný v ozimnom i jarnom jačmeni proti všetkým významným hubovým chorobám prenosným osivom a pôdou
  • Dlhodobá kontrola fuzarióz a plesne snežnej u ozimného jačmeňa
  • Pozitívny vplyv na zvýšenie úrod

Pôsobenie a spektrum účinku

Maxim® Star 025 FS je dvojzložkové fungicídne moridlo obsahujúce dve účinné látky: fludioxonil a cyproconazole.

Fludioxonil zo skupiny fenylpyrrolov je širokospektrálny kontaktný fungicíd s reziduálnym účinkom. Je čiastočne prijímaný semenom a obmedzene translokovaný do klíčiacich rastlín. Fludioxonil je svojou charakteristikou a účinkom príbuzný prírodným antimykotickým látkam (napr. pyrrolnitrin), ktoré produkujú niektoré pôdne baktérie rodu Pseudomonas. Tieto prírodné antimykotiká boli laboratórne syntetizované a upravené tak, aby bol zaistený ich dlhodobý reziduálny účinok a ďaľšie dôležité vlastnosti potrebné pre tvorbu komerčných prípravkov. Fludioxonil účinkom napodobňuje procesy, ktoré prebiehajú v prírode a eliminuje hospodársky významné druhy patogénov z tried Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (Fusarium spp., Rhizoctonia spp.,Helminthosporium spp.).

Cyproconazole je systémová účinná látka zo skupiny triazolov. Je príjmaná semenami a šíri sa smerom nahor do klíčiacich rastlín. Ničí hubové patogény vo vnútornom prostredí rastliny vo fáze tvorby prvých prenikajúcich orgánov (haustórií).Zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy sterolov v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Vynikajúce účinky cyproconazolu sú dosahované zvlášť proti prašnej sneti jačmennej (Ustilago nuda). Pri morení jačmeňa Maxim® Star 025 FS účinkuje proti komplexu hubových chorôb prenosných osivom a pôdou, napr. proti hnedej škvrnitosti jačmeňa (Pyrenophora teres), pruhovitosti jačmennej (Pyrenophora graminea), prašnej sneti jačmennej (Ustilago nuda), tvrdej sneti jačmennej (Ustilago hordei) a Cochliobolus sativus (anamorfa Bipolaris sorokiniana).

Zároveň je Maxim Star 025 FS moridlom s overeným účinkom proti plesni snežnej (Microdochium nivale) a fuzariózam (Fusarium spp.) na jačmeni ozimnom podľa EPPO.

Jačmeň jarný

  • Ochrana genetického potenciálu kukurice