You are here

Magnello

Aktualizovaný:
13.02.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulgovateľný koncentrát

Víťaz na dvoch frontoch

  • Špecialista na klasové fuzariózy
  • Komplexné riešenie klasových chorôb - unikátna kombinácia účinných látok

Pôsobenie a spektrum účinku

Magnello® je dvojzložkový, systémovo pôsobiaci fungicíd s výbornou účinnosťou proti hubovým chorobám pšenice, predovšetkým fuzariózam (Fusarium spp.), septórii plevovej (Septoria nodorum), septórii pšenicovej (Septoria tritici) a hrdzi pšenicovej (Puccinia recondita). Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová účinná látka s preventívnymi a kuratívnymi účinkami. Je absorbovaná listami. V rastline sa šíri akropetálne a translaminárne. Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu. Tebuconazole je systémový fungicíd s preventívnymi, kuratívnymi a eradikatívnymi účinkami. Je absorbovaný vegetatívnymi rastlinnými orgánmi. Šíri sa akropetálne. Kombinácia oboch vysoko účinných triazolov poskytuje komplexnú ochranu proti klasovým chorobám pšenice na vysokej úrovni.

Použitie v obilninách
Magnello® disponuje kombináciou účinných látok, ktoré sa doposiaľ vo foliárnej ochrane obilnín nevyskytovali. Účinná látka difenoconazole posilňuje a dopĺňa účinok účinnej látky tebuconazole a prináša do ochrany klasov naviac aj špičkovú úroveň ochrany proti černiam v klasoch (Alternaria spp.), čo je jeden z ďalších patogénov, ktorý napáda klasy obilnín predovšetkým v rokoch s oneskorenou a problematickou žatvou kvôli nepriaznivému počasiu. Dôležitým prínosom fungicídu Magnello® pre ochranu klasu je aj značné a stabilné navýšenie úrod oproti sólo aplikáciám účinnej látky tebuconazole a prevencia proti vzniku rezistencií.

Vďaka registrovanému spektru použitia (septórie, fuzariózy, hrdze) a registrovanému termínu použitia (BBCH 51–69) sa fungicíd Magnello® mimoriadne hodí pre tzv. klasové aplikácie, tzn. v dobe metania klasu (T3) alebo cielene pre kvalitnú ochranu proti klasovým fuzariózam v rastovej fáze BBCH 61–69 (T3+).

Použitie v repke
Fungicíd  Magnello® s morforegulačným účinkom je  určený na ochranu repky ozimnej a repky jarnej. Unikátna kombinácia dvoch účinných látok reguluje výskyt fómy a rast a vývoj repky s pozitívnym vplyvom na jej prezimovanie.

Ošetrenie prípravkom Magnello® v repke sa vykonáva na jeseň v dávke 0,8 l/ha od vývojovej fázy BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konca jesennej vegetácie, a to proti fómovej hnilobe a za účelom regulácie porastu a jeho správneho prezimovania. Pri jarnej aplikácii sa repka ošetruje od vývojovej fázy BBCH 31 (1. internódium viditeľné) do vývojovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupene viditeľné, kvety ešte uzavreté) v dávke 0,8 l/ha opäť proti fómovej hnilobe a za účelom vyrovnania a zjednotenia porastu repky. V priebehu sezóny sa ošetruje maximálne 2x.

Magnello® a Syngenta Technológia pre najvyššiu úrodu v repke
Prípravok Magnello® je vhodné zaradiť do Syngenta Technológie pre najvyššiu úrodu nasledovne: na jeseň aplikovať Magnello® 0,8 l/ha za účelom regulácie porastu a jeho prípravy na prezimovanie.

Na jar využiť tank-mix prípravku Toprex® 0,35 l/ha s močovinou v 10 kg/ha na potlačenie fómy, dosiahnutie lepšieho vetvenia a synchronizácie kvitnutia a zároveň dodanie dusíka do porastu v jednej aplikácii. V čase kvitnutia aplikovať prípravok Symetra® v 1 l/ha okamžite, akonáhle by sa mohli objaviť prvé náznaky infekcie.

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Pšenica tvrdá jarná

Pšenica tvrdá ozimná

Raž jarná

Raž ozimná

Repka olejná jarná

Repka olejná ozimná

Tritikale

  • Víťaz na dvoch frontoch - Špecialista na klasové fuzariózy. - Komplexné riešenie klasových chorôb - unikátna kombinácia účinných látok. - Vynikajúci na černe (Alternaria spp.).