You are here

Dividend 030 FS

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Moridlá

Balenie: 
S-pack kanister, 20 l, 200 l, HDPE sud
Zloženie: 
Formulácia: 
FS - kvapalný suspenzný koncentrát

Zdravý, rýchly štart pšeníc a tritikale

  • Jedinečná účinnosť proti sneti zakrslej (Tilletia controversa)
  • Vynikajúci účinok na mazľavú sneť pšeničnú (Tilletia spp.)
  • Rieši primárne infekcie septórie plevovej (Septoria nodorum)

Pôsobenie a spektrum účinku

Difenoconazole je systémovo pôsobiaci triazolový fungicíd so širokým spektrom účinnosti.Je DMI fungicíd prijímaný semenom a následne translokovaný do klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Účinkuje proti hospodársky významným druhom húb z triedy Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes (napr. Tilletia spp., Ustilago spp., Fusarium spp., Septoria spp., Cochliobolus sativus). Dividend® 030 FS je určený hlavne na morenie proti komplexnému radu chorôb prenášaných osivom, ktoré spôsobujú tzv. padanie klíčiacich rastlín. Spoľahlivo ničí sneť zakrslú (Tilletia controversa). Má vedľajší účinok proti skorým výskytom štádia múčnatky trávnej (Erysiphe graminis). V odporúčaných dávkach je prípravok mimoriadne tolerantný k osivu i k mladým rastlinám. Pokusmi bolo preukázané o dva dni rýchlejšie vzchádzanie oproti ošetreným štandardným prípravkom. Vzchádzanie je rovnomerné s vyššou energiou. Plánovanú hustotu porastu dosiahnete za kratší čas.

  • Mimoriadna tolerancia k ošetrenému osivu
  • Ochrana mladých vzchádzajúcích rastlín
  • Široké spektrum účinku a sezónami overená spoľahlivosť
  • Pôsobí na choroby prenosné osivom aj pôdou
  • Dividend® 030 FS pôsobí na rýchlejšie, uniformnejšie vzídenie porastu
  • Vedľajšia účinnosť na potláčanie skorých výskytov múčnatky trávnej

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž

Tritikale

  • Zdravý, rýchly štart pšeníc a tritikale