You are here

Artea Plus

Aktualizovaný:
12.02.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulgovateľný koncentrát

Keď jedno ošetrenie, tak Artea® Plus!

Ideálny prípravok pre úsporné technológie fungicídnej ochrany obilnín

 • Špičková ochrana listov aj klasov
 • Vysoko flexibilné a univerzálne použitie
 • Registrácia aj proti fuzariózam klasov

Pôsobenie a spektrum účinku

Artea® Plus obsahuje spolu 410 g/l účinných látok zo skupiny triazolov. Vyššia dávka triazolov na hektár zaisťuje vysokú úroveň fungicídnej ochrany proti širokému spektru hubových chorôb pšenice, jačmeňa, tritikale, ovsa a raže. Obe účinné látky, cyproconazole a propiconazole, sú do hodiny po aplikácii absorbované asimilujúcimi časťami rastlín. Vplyvom systémového šírenia sú obe účinné látky rýchlo a rovnomerne rozložené vnútri rastlinných pletív, kde zabezpečujú dlhodobú preventívnu ochranu. Prípravok výborne účinkuje proti širokému spektru listových a klasových chorôb obilnín. Najlepší výsledok sa dosiahne, pokiaľ je aplikovaný v skorom vývojovom štádiu patogéna.

Dôvody pre použitie

 • Účinkuje proti takmer všetkým významným chorobám obilnín, vrátane klasových fuzarióz.
 • Môže byť použitý takmer vo všetkých vývojových fázach.
 • Účinkuje rýchlo a navyše dlhodobo chráni rastlinu.
 • Unikátna kombinácia 2 azolových účinných látok.
 • Silný kuratívny účinok.
 • Vhodnosť do úsporných i intenzívnych technológií.
 • Vynikajúca cena hektárového ošetrenia.
 • Vysoká návratnosť investície.

Aplikácia v obilninách


Dávka vody: 100-400 l/ha
Počet aplikácii: maximálne 1 x za sezónu
Prípravok aplikujte v dávke 0,4 l/ha iba v počiatočných štádiách rozvoja patogéna pri
nižšom infekčnom tlaku.
Prípravkom Artea® Plus ošetrujte pri výskyte (1-3 % infikovanej listovej plochy) niektorého
z uvedených škodlivých organizmov, od rastovej fázy prvého kolienka (BBCH 31)
až do vývojovej fázy plného kvitnutia (BBCH 65) v pšenici ozimnej a pšenici jarnej, raži
ozimnej, tritikale a ovse. Od rastovej fázy prvého kolienka (BBCH 31) až do vývojovej
fázy začiatku kvitnutia (BBCH 61) v jačmeni jarnom a jačmeni ozimnom. Proti chorobám
klasov ošetrujte, až keď je celý porast vyklasený. Proti fuzariózam klasov ošetrujte od fázy
začiatku kvitnutia (BBCH 61) do fázy konca kvitnutia (BBCH 69).
Artea® Plus je všestranná, je určená na ochranu obilnín proti všetkým listovým
a klasovým chorobám ( vrátane ošetrenia proti fuzariózam). Prípravok je možné použiť
pre sólo aplikáciu, ale tiež do množstva TM kombinácií v úsporných aj intenzívnych
technológiach (Amistar® Opti + Artea® Plus).

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale

 • Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! - Špičková ochrana listov a klasov. - Vysoko flexibilné a univerzálne použitie. - Bezstarostné riešenie.