You are here

Artea Plus

Aktualizovaný:
24.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC – emulgovateľný koncentrát

Keď jedno ošetrenie, tak Artea® Plus!

Ideálny prípravok pre úsporné technológie fungicídnej ochrany obilnín

  • Špičková ochrana listov aj klasov
  • Vysoko flexibilné a univerzálne použitie
  • Registrácia aj proti fuzariózam klasov

Pôsobenie a spektrum účinku

Artea® Plus obsahuje spolu 410 g/l účinných látok zo skupiny triazolov. Vyššia dávka triazolov na hektár zaisťuje vysokú úroveň fungicídnej ochrany proti širokému spektru hubových chorôb pšenice, jačmeňa, tritikale, ovsa a raže. Obe účinné látky, cyproconazole a propiconazole, sú do hodiny po aplikácii absorbované asimilujúcimi časťami rastlín. Vplyvom systémového šírenia sú obe účinné látky rýchlo a rovnomerne rozložené vnútri rastlinných pletív, kde zabezpečujú dlhodobú preventívnu ochranu. Prípravok výborne účinkuje proti širokému spektru listových a klasových chorôb obilnín. Najlepší výsledok sa dosiahne, pokiaľ je aplikovaný v skorom vývojovom štádiu patogéna.

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Ovos

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

Raž ozimná

Tritikale

  • Keď jedno ošetrenie, tak Artea Plus! - Špičková ochrana listov a klasov. - Vysoko flexibilné a univerzálne použitie. - Bezstarostné riešenie.