You are here

Archer Turbo

Aktualizovaný:
12.02.2018

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
EC - emulzný koncentrát

Zastavte listové choroby Turbo silou!

Fungicíd s vynikajúcim systémovým účinkom proti širokému spektru hubových patogénov pšenice i jačmeňa

 • Najsilnejší stop efekt na múčnatky
 • Veľmi široké spektrum účinku
 • Rýchly, spoľahlivý účinok i za chladného počasia

Pôsobenie a spektum účinku

Archer® Turbo obsahuje dve účinné látky: propiconazole zo skupiny azolov a fenpropidin zo skupiny morfolínov.

Propiconazole je absorbovaný asimilujúcimi časťami rastlín – prevažná časť počas prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri smerom hore (akropetálne) xylémom. Vplyvom systémového šírenia sa propiconazole rýchlo a rovnomerne ukladá v rastlinných pletivách. Propiconazole ničí hubové patogény v rastline vo fáze tvorby prvých uchytávacích orgánov (haustóriá). Zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy sterolov v bunkovývh membránach – pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Aj keď biologický spôsob účinku propiconazolu umožňuje jeho preventívne, kuratívne i eradikatívne použitie, najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak je prípravok aplikovaný pred výskytom alebo v skorom vývojovom štádiu patogéna.

Fenpropidin má systémové vlastnosti - prevažná časť sa absorbuje počas prvej hodiny po aplikácii. V rastlinách sa šíri smerom hore (akropetálne) transpiračným prúdom. Fenpropidin prejavuje výrazný eradikatívny účinok najmä proti múčnatke trávovej. Ak je aplikovaný do troch dní od zistenia symptómov napadnutia, zabráni ďalšiemu šíreniu patogéna a jeho prenikaniu do pletív hostiteľskej rastliny. Účinkuje dobre aj pri preventívnych aplikáciách. Fenpropidin pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolu, avšak odlišným spôsobom ako azolové fungicídy. Má význam predovšetkým ako hodnotný antizeristentný prvok v ochrane obilnín proti múčnatke trávovej. Zlepšuje účinnosť propiconazolu proti rynchospóriovej škvrnitosti jačmeňa a septóriózam.

Prípravok účinkuje proti listovým a klasovým chorobám obilnín (múčnatka trávová, hrdze, septoriózy, hnedá a rynchospóriová škvrnitosť, helmintosporiózy a iné) a predovšetkým sa uplatní v obtiažnych situáciách pri ochrane proti múčnatke trávovej (pokročilé štádium choroby, nízke teploty, citlivá odroda a pod.).

Dôvody pre použitie

 • Vynikajúci systémový účinok oboch účinných látok
 • Veľmi rýchly účinok - prevažná časť sa absorbuje počas prvej hodiny po aplikácii
 • Dlhodobý účinok – v ošetrenom poraste spoľahlivo účinkuje po dobu 3 až 4 týždňov
 • Rýchla odolnosť proti zmytiu dažďom
 • Tri účinky v jednom: preventívny, kuratívny, eradikatívny
 • Výrazný stop efekt na múčnatky
 • Rieši široké spektrum chorôb pšenice i jačmeňa od začiatku vegetácie
 • Veľmi vhodný pre T1 aplikáciu
 • Bohaté skúsenosti z domova a zahraničia
 • Veľmi priaznivé náklady na ošetrenie

Pokyny pre aplikáciu

Dávka vody: 200 – 400 l/ha.
Max. počet aplikácií za vegetačné obdobie: 2×.


Pšenica jarná, pšenica ozimná, jačmeň jarný a jačmeň ozimný: Prípravok aplikujte
od rastovej fázy konca odnožovania BBCH 29 až do rastovej fázy plného kvitnutia (50 %
peľníc dozretých, BBCH 65), pri zistení prvých príznakov choroby (1 % až max. 3 %
napadnutej plochy). Ak pokračuje infekčný tlak chorôb alebo ak sa vyskytne ďalšia
choroba, ošetrenie sa podľa potreby opakuje po 3 až 4 týzdňoch.
Pri aplikácii prípravku Archer® Turbo ošetrujeme pšenicu a jačmeň vysokou dávkou
morfolínu (fenpropidin 360 - 450 g/ha) a plnou dávkou azolov (propiconazole 100 - 125 g/ha)
pri veľmi zaujímavých nákladoch ošetrenia na hektár.

Jačmeň jarný

Jačmeň ozimný

Pšenica jarná

Pšenica ozimná

 • Zastavte listové choroby Turbo silou! - Najsilnejší stop efekt na múčnatky. - Veľmi široké spektrum účinnosti. - Rýchly, spoľahlivý účinok i za chladného počasia.