You are here

Amistar Xtra

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Xtra úroda, Xtra kvalita, Xtra profit

Univerzálny fungicíd so širokým spektrom použitia

  • Dvojzložkoý fungicíd obsahujúci účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku
  • Preventívny aj kuratívny účinok
  • Zvýšenie úrody a kvality produkcie
  • Dlhodobý účinok
  • Použitie v obilninách, repke olejnej, slnečnici, cukrovej repe

Pôsobenie a spektrum účinku

Amistar® Xtra je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a rozdielnym stupňom systemicity. Pomer týchto účinných látok vo formulovanom produkte zabezpečuje optimálny fungicídny účinok so zachovaním výrazného vplyvu na úrodu a jej kvalitatívne parametre.

Azoxystrobin vytvára depozit na povrchu ošetrenej rastliny a následne rovnomerne preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Výsledkom týchto vlastností je dlhodobý účinok. Naviac azoxystrobin vyniká tým, že porasty sú dlhodobo zdravé a zelené (tzv. green efekt). Tento efekt sa významne prejavuje tak, že rastlina môže dlhšiu dobu tvoriť a následne ukladať asimiláty do zŕn. Výsledkom je nielen nadštandardne vyššie dosahovaná úroda, ale aj vyššia kvalita zrna (napr. HTZ, podiel zrna na sitách a pod.). Pôsobí preventívne, preto by jeho aplikácia mala byť vykonaná pred alebo na začiatku infekcie.

Cyproconazole je vysoko systémový a pôsobí na hubové choroby vo vnútri rastlín v počiatočných štádiách formovania haustórií. Zastavuje rast húb ovplyvňujúc biosyntézu sterolov v bunkových membránach. Hoci biologický účinok látky cyproconazole umožňuje protektívnu, kuratívnu a eradikatívnu ochranu rastlín, najlepší efekt dosiahneme vtedy, ak prípravok aplikujeme v počiatočných štádiách rozvoja chorôb.

 

Cukrová repa

Jačmeň jarný

Pšenica ozimná

Repka olejná jarná

Repka olejná ozimná

Slnečnica