You are here

Amistar Opti Pack

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
Amistar Opti 65 l + Artea Plus 20 l

Najvyššia úroveň ochrany obilnín

  • Optimálne zohrané kvarteto azolov, strobilurínu a kontaktnej látky
  • Najvyššia ochrana proti negatívnemu vplyvu UV žiarenia a fyziologickým škvrnitostiam
  • Dlhodobá preventívna ochrana a razantný kuratívny účinok vrátane rezistentných septorióz
  • Balíček na 50 ha obsahuje Amistar® Opti 65 l + Artea® Plus 20 l

Amistar® Opti Pack

Najvhodnejší aplikačný termín je T1–T2. Základné dávkovanie je Amistar® Opti 1,3 l/ha + Artea® Plus 0,4 l/ha.

Amistar® Opti Pack má však flexibilné použitie. Prednosťou balíčka je možnosť flexibilného použitia oboch prípravkov podľa zvolenej technológie, termínu aplikácie či infekčného tlaku jednotlivých chorôb.

Prípravky odporúčame dávkovať v nasledujúcom rozpätí: Amistar® Opti 1,25–1,6 l/ha + Artea® Plus 0,4–0,5 l/ha.

 

Zásady pre flexibilnú aplikáciu

  • Pri preventívnych aplikáciach postačuje použiť základné dávkovanie Amistar® Opti 1,3 l/ha v TM s prípravkom Artea® Plus 0,4 l/ha.
  • Pri skorších preventívnych aplikáciach s cieľom predĺžiť preventívnu ochranu je možné zvýšiť dávku prípravku Amistar® Opti na 1,6 l/ha v TM s prípravkom Artea® Plus 0,4 l/ha. Rovnako postupujte aj pri dlhotrvajúcom daždivom počasí.
  • Pri silnom napadnutí porastu chorobami je potrebné zvyšovať dávku obidvoch partnerov Amistar® Opti na 1,6 l/ha v TM s prípravkom Artea® Plus 0,5 l/ha. Je dôležité posilniť dávku kuratívneho fungicídu Artea® Plus na 0,5 l/ha.
  • Pri vyššom tlaku septorióz by sa mohlo stať, že potrebujeme posilniť aplikáciu do klasu proti fuzariózam ešte aj dávkou na septoriózy. Vtedy zvyšujeme v TM dávku fungicídu Artea® Plus na 0,5 l/ha a dávku fungicídu Amistar® Opti ponecháme na úrovni 1,4 l/ha.