You are here

Amistar Opti

Aktualizovaný:
21.04.2017

Fungicídy

Ochrana rastlín

Balenie: 
5 l
Zloženie: 
Formulácia: 
SC – kvapalný suspenzný koncentrát pre riedenie vodou

Optimálny tank-mix partner

  • Excelentná účinnosť proti septoriózam (vrátane rezistentných populácií), múčnatke, hrdziam, hnedej, helmintospóriovej a rynchospóriovej škvrnitosti
  • Najvyššia ochrana proti fyziologickým škvrnitostiam a UV žiareniu
  • Patentovaná formulácia ,,Weather Stik"
  • Razantný prerušovač rezistencie

 

Pôsobenie a spektrum účinku

Amistar® Opti je dvojzložkový fungicíd, obsahujúci účinné látky s rozdielnym spôsobom účinku a rozdielnym stupňom systemicity.


Azoxystrobin patrí do chemickej skupiny B-methoxyakrylátov (strobilurinové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby aplikácia bola vykonaná pred alebo pri začiatku infekcie.

Chlorothalonil je kontaktný fungicíd a patrí do chemickej skupiny ftalimidov. Mechanizmus účinku spočíva v tom, že v súčinnosti s mnohými enzýmami zastavuje proces klíčenia spór. Účinná látka vytvára na listovom aparáte ochranný fungicídny film (kontaktný účinok), ktorý zabraňuje klíčeniu spór na povrchu listov a stoniek. Odolnosť voči zrážkam je daná použitím patentovanej formulácie „SuperWeatherStik“, ktorá zabezpečuje vysokú odolnosť fungicídneho filmu voči dažďovým zrážkam už 15 minút po aplikácii, čo zabezpečuje dokonalú povrchovú preventívnu ochranu. Nie je fytotoxický. Patrí medzi účinné látky, ktoré sú odporúčané v systémoch tzv. antirezistentnej stratégie.

Amistar® Opti je vyvinutý tak, aby mohol byť použitý aj v oblastiach s výskytom rezistencie septórie pšenicovej a septórie plevovej k strobilurínom.

 

Pšenica ozimná