You are here

Plodinové technológie

SY Saveo

Hybrid repky olejnej novej generácie s nadštandardnými úrodami semien aj oleja,...

Hyvido Galation

Novinka medzi hybridmi ozimného jačmeňa Hyvido. Kompenzačný typ so zlepšenou pevnosťou...

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

Kukurica

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez pomoci poľnohospodárstva.

Obilniny

Obilninám je v rámci ochrany rastlín venovaná veľká pozornosť.

Repka ozimná

Repka je vynikajúcou predplodinou.

Slnečnica

Slnečnice potrebujú podmienky bez konkurencie burín, chorôb a škodcov.

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

Pastva pre včely

Náš príspevok k posilneniu biodivezity

Vinič

V súčasnosti je chemická ochrana viniča proti škodlivým vplyvom neodmysliteľnou...

Ušetrite s balíčkami

Jedinečná kombinácia kvalitných produktov za skvelú cenu.

SY Octavius

Nový vysokovýkonný hybrid pro kontinentální oblast určený k výrobě vysoce kvalitní...