You are here

Ostatné plodiny

Vinič

Vinič vyžaduje veľkú starostlivosť.

Zemiaky

Zemiaky sú najvýznamnejším potravinovým koncentrátom na svete.

Zelenina

Patríme k významným šľachtiteľom osiva zeleniny.

Jablone

Na Slovensku má pestovanie ovocia dlhú tradíciu siahajúcu až do stredoveku.

Cukrová repa

Zdravý listový aparát je predpokladom k dosiahnutiu vysokej úrody.