You are here

Olejniny

Slnečnica

Olejniny sú významnou skupinou plodín v rámci svetovej rastlinnej výroby.

Repka ozimná

Repka je dôležitým prerušovačom obilných sledov a vynikajúcou predplodinou.