You are here

Vinohradnícke semináre 2011

Aktuality
01.04.2011

4. ročník úspešne prebehol na Smolenickom zámku a vo Dvoroch nad Žitavou.

Viete kde by ste našli najväčšiu koncentráciu mužov na jednu ženu? Začiatkom marca to bolo určite v Dvoroch nad Žitavou, kde v tamojšej vínnej pivnici, spoločnosť Syngenta Slovakia zorganizovala 4. ročník odborného vinohradníckeho semináru. Zišlo sa tam približne 70 vinohradníkov a jedna vinohradníčka, aby si vypočuli dôležité informácie určené predovšetkým k ochrane viniča.

Ing. Rastislav Varga zo spoločnosti Syngenta Slovakia otvoril seminár zhodnotením minuloročnej sezóny s dôrazom na priebeh počasia, ktoré sa v značnej miere podpísalo na úrodách minulého roka. Zdôraznil tiež, že výživa, zelené práce a ochrana viniča sú tri základné piliere pre produkciu kvalitnej vstupnej suroviny na výrobu akostných a prívlastkových vín.

Optimálna výživa


„Pokiaľ chceme hovoriť o výžive vinohradov, musíme poznať stav živín v pôde“, začal svoju prednášku Prof. Ing. Otto Ložek, CSc., zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Za optimálne hodnoty pri zakladaní vinohradov považuje 90 mg P na kg pôdy, 400 mg K a 200 mg Mg. Prihliadať by sa malo aj na spodnú vodu a množstvo uhličitanu vápenatého v pôde, ktorý vo zvýšených množstvách môže spôsobiť chlorózu. Zdôraznil, že chlorózy sa prakticky nedajú odstrániť, iba zmierniť. Jedným z opatrení na zmiernenie je mimokoreňová výživa mikroelementmi a dusíkom v 0,2 – 1 % roztoku soli, prevzdušnenie pôdy, pravidelné organické hnojenie maštaľným hnojom a kompostom, regeneračný rez chloróznych krov a v chlorotických vinohradoch nepoužívať herbicídy na ničenie burín. Upozornil tiež na zanedbávanie mladých vinohradov v 1 – 4 roku a udržiavacie hnojenie. „Pri udržiavacom hnojení mladých výsadieb neaplikujeme zásobné 2 – 3 ročné hnojenie s fosforom a draslíkom, ale iba jednoročné dusíkom na jar, a fosforom a draslíkom na jeseň“.

Produkčný systém pestovania s integrovaným porovnával na základe sérií pokusov. Pokusy boli robené na viacerých lokalitách Slovenska, z ktorých jednoznačne vyplynulo, že pri zakladaní vinohradov netreba šetriť s výživou. Porovnával sa nehnojený kontrolný variant s variantom hnojením N vo forme LAD a s variantom s hnojivom Duslofert extra. Hnojenie dávkou 100 kg N vo forme LAD zvýšilo priemernú kontrolnú úrodu (9,4) o 5%, pri použití Duslofertu extra sa úroda zvýšila o 13,7%. V prepočte na peniaze, v prípade hnojenia N sa koruna vynaložená na hnojenie vrátila 2,4 krát, ale v prípade kompletného Duslfertu extra až 2,66 krát. Pozitívny dopad to malo aj na cukornatosť. Samotné N hnojenie zvýšilo priemernú cukornatosť (19,78) o 0,15 cukornatosti československého normalizovaného muštomeru, kompletné hnojenie až o 1 stupeň.

Cieľ vinárov – zdravá réva


Pre kvalitu hrozna je rozhodujúca listová plocha, ktorá musí byť čo najvzdušnejšia. „Za kvalitnú listovú plochu možno považovať takú, kde listová stena nie je príliš hustá a listy sú dobre oslnené“ , informoval doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., z Mendelovej univerzity v Brne. Hustý porast sa rieši osečkovaním. Jeho termín podľa doc. Pavloušeka výrazne vplýva na to, či budeme mať vyššiu kvalitu alebo vyšší výnos. Keď sa osečkovanie vykoná hneď po kvitnutí, je podporený výnos. Pokiaľ to však situácia umožňuje, odporúča počkať s termínom čo najdlhšie po kvitnutí, čím sa pozitívne ovplyvní aj zdravotný stav hrozna. Osečkovaním sa tiež podporuje zvýšená tvorba zálistkov, ktoré tým, že vytvárajú asimiláty sú dôležité pre zrenie hrozna.

Ďalšou súčasťou zelených prác je odlisťovanie, čiže presvetlenie zóny hrozna. U modrých odrôd sa odstraňujú dva listy, u bielych odrôd zas nadmerné odlistenie výrazne dokáže ovplyvniť charakter vín. Znižuje sa obsah kyseliny jablčnej, čím sa biele vína stávajú chuťovo fádnejšími. Aj preto k tomuto úkonu treba pristupovať veľmi obozretne. U stolových odrôd, ktoré majú tenšiu šupku a sú preto náchylnejšie na úpal, odporučil doc. Pavloušek ľahko presvetliť zónu hrozna odstránením 1 – 3 letorastov, čím sa ker presvetlí, ale hrozná zároveň nie sú vystavené priamemu slnku.

Účinná ochrana


Zelené práce slúžia na nepriamu ochranu viniča proti chorobám. O chorobách, ako aj o účinných formách ochrany hovoril Ing. Ján Murín zo spoločnosti Syngenta Slovakia. Medzi najvýznamnejšie choroby viniča v našich vinohradoch patria: peronospóra viniča, múčnatka, biela hniloba a pleseň sivá, proti ktorým spoločnosť Syngenta Slovakia aj v tomto roku prináša spoľahlivé riešenia.

Systémovým fungicídnym prípravkom s výrazným „stop efektom“ proti múčnatke je Topas 100 EC (penconazole). Jeho výhodou je jeho rýchly prechod z povrchu rastliny do systému, kedy už 30 minút po aplikácii je 40 % prípravku v rastline a veľmi nízke dávkovanie. V integrovanej produkcii (IP) sa môže použiť maximálne trikrát za sezónu. Pri odrodách náchylných na múčnatku a na lokalitách s vyšším výskytom múčnatky sa odporúča v kombinácii s prípravkom Thiovit Jet ( 80% síra). Jedná sa o kontaktný prípravok na potlačenie múčnatky, ale aj erinózy a akarinózy. Tým, že sa uvoľňuje pomalšie, minimalizuje sa riziko fytotoxicity. Ako Ing. Murín pripomenul, pestovatelia aj v tomto roku za každých 200 kg Thiovitu dostanú jednu listovú analýzu zadarmo.

Vlani potrápila vinohradníkov peronospóra a viacerí na ňu doplatili. Syngenta aj v tomto roku prináša tri prípravky proti peronospóre. Jedným z nich je fungicídny prípravok vo forme vodorozpustných mikrogranúl v tzv. „Pepite formulácii“- Ridomil Gold MZ 68 WG (mefenoxam + mancozeb). Jeho prednosťou je systémový aj kontaktný účinok s účinnosťou 7 – 14 dní v závislosti od počasia a tlaku peronospóry. Odporúča sa aplikovať na začiatku kvitnutia, resp. po odkvitnutí v tom najkritickejšom období. V IP je povolený maximálne dvakrát počas vegetácie. Pestovatelia, ktorí nechcú používať účinnú látku mancozeb, môžu použiť Ridomil Gold Plus 42,5 WP ( mefenoxam + meď), s rovnakým účinkom. Ridomil Gold Plus 42,5 WP je systémovo – kontaktný prípravok s kratšou ochrannou dobou, preto je vhodný aj na potlačenie neskorých augustových infekcií. Je veľmi rýchlo prijímaný zelenými časťami rastlín (v priebehu 30 minút), pričom Cu vytvára ochranný film na povrchu rastlín, čím zabraňuje klíčeniu spór. V IP je povolený maximálne jedenkrát počas roka. Po úspešnom zavedení na trh sa Pergado F stal obľúbeným medzi pestovateľmi. Jedná sa o dvojzložkový fungicíd s novou účinnou látkou mandipropamid a novou technológiou LOK + FLO, vďaka ktorej je prípravok prakticky nezmývateľný. Účinnosť proti perenospóre viniča aj proti bielej hnilobe posilňuje rokmi preverená účinná látka folpet.

Oporúčaním Syngenty proti bielej hnilobe, ktorá sa ľudovo zvykne nazývať aj kyslou hnilobou, nakoľko sa prejavuje vôňou po kyseline octovej je Quadris Max ( azoxystrobin + folpet). Tento širokospektrálny fungicíd je tiež určený na ochranu proti peronospróre, múčnatke a plesni sivej. Zahŕňa v sebe dve účinné látky, dva mechanizmy účinku a používa sa v období zvýšenej citlivosti viniča proti vyššie uvedeným chorobám ako preventívny prípravok.

Dvojzložkový fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom proti plesni sivej a celému komplexu hnilôb strapcov je Switch 62,5 WG (cyprodinil + fludioxonil). Najvyššia účinnosť sa dosahuje pri aplikácii v štádiu zamekania bobúľ, teda v čase keď už sú strapce uzavreté. Je nezmývateľný a nemá negatívny dopad na znižovanie cukrov a kyselín počas dozrievania.

Novou chorobou, s ktorou sme sa vo väčšom meradle stretli až vlani je Fusarium oxysporum. Huba preniká do pletiva, rozkladá drevo a spôsobuje chradnutie viniča. Žiaľ podľa Ing. Murína špeciálna ochrana zatiaľ neexistuje.

Okrem chorôb treba venovať pozornosť aj ochrane proti burinám. Vhodným prípravkom je Touchdown System 4 (glyphosate), ktorý zabezpečí rýchly prienik do buriny a následnú odolnosť voči dažďu v priebehu 1 – 2 hodín. Je spoľahlivý už pri teplotách okolo 10 °C. Pri aplikácii sa odporúčajú používať nízkotlakové trysky a ostrániť mladé výhonky zo spodných častí viniča, kam bude prípravok aplikovaný.

Vinohradnícky seminár ste mali možnosť zažiť a rovnakých prednášajúcich stretnúť aj v Smoleniciach. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a tešíme sa na Vás opäť o rok.