You are here

Syngenta konferencie ako oslava Amistar technológie

Aktuality
27.03.2017
konference_2017

20 rokov skúseností, dôvery, úspechov.

Video z konferencií si môžete pozrieť po kliknutí TU

 

Podobné neznamená vždy rovnaké

Tento fakt zdôraznil v úvodnej prezentácii generálny riaditeľ spoločnosti Syngenta Česká a Slovenská republika - Igor Stojanovski. Rovnaká účinná látka ešte neznamená, že ide o rovnaký prípravok s rovnakým účinkom. Aj z tohto dôvodu Syngenta testuje vlastné a generické prípravky a eviduje medzi nimi veľké rozdiely. To sa potvrdilo aj v prípade porovnania originálneho Amistaru  so  stovkami  generických  prípravkov. Rozdiely boli zaznamenané v čistote účinnej látky, veľkosti jej častíc, stabilite a mnohých ďalších parametroch.
 

Amistar technológia – 20 rokov na trhu

V prípade prípravku Amistar a Amistar technológie a ich použitia je vhodnejšie bez dlhých komentárov nechať hovoriť fakty. Pred dvadsiatimi rokmi totiž išlo nielen o  účinnú  látku azoxystrobín, ale o vznik celej novej skupiny látok s  názvom  strobiluríny. Za dvadsať rokov používania Amistar technológie v reálnych podmienkach bolo celosvetovo ošetrených 500 miliónov hektárov rôznych plodín.  Amistar sa používa vo viac než 100 krajinách sveta a 100 plodinách.

 

Svieži vietor pre vaše obilniny

Priniesol so sebou Ing. Ivan Fabián. Hovoril hlavne o novinkách, teda novom balíčku Amistar Xtra Magnello Pack, novinkou medzi herbicídmi je Defi Evo.
 

Správne kroky k vysokej úrode repky

Pre väčšinu poľnohospodárskych podnikov je okrem obilnín nemenej dôležitou plodinou repka. Zabezpečiť jej vysokú úrodu je komplexnejšia úloha, o čom presvedčil poslucháčov RNDr. Ondřej Skala.
 

Kukurica bez burín

Veľmi zaujímavá téma pre všetkých pestovateľov tejto plodiny. Mikrofónu sa ujal doc. Ing. Štefan Týr, PhD., z Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie SPU Nitra. A tak sa prítomní mohli dozvedieť, aké druhy prípravkov môžu aplikovať, aby reagovali na zmenu klímy, ktorá sa dotýka aj Slovenska.

 

Aktuálne poznatky v pestovaní repky

Ing. David Bečka, Ph.D., z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU Praha zameral svoju pozornosť na zhodnotenie aktuálneho stavu repky a odovzdal svoje praxou podložené odporúčania na jej pestovanie.

 

Ochrana slnečnice v správnych rukách

To bola téma pre kolegov Ing. Petra Žiláka a Ing. Vojtěcha Kocurka, Ph.D. V súčasnosti sa dostáva do popredia predovšetkých Clearfield technológia a naša spoločńosť ponúka v roku 2017  aj technológiu Clearfield Plus.