You are here

Reglone® – posledný krok k ešte lepšiemu zvýšeniu profitability pestovania repky olejnej v roku 2011

Aktuality
28.06.2011

Reglone® – posledný krok k ešte lepšiemu zvýšeniu profitability pestovania repky olejnej v roku 2011 

Rok 2011 sa pravdepodobne stane po minuloročnom rekordnom zvýšení cien komodít takpovediac symbolom dosiahovania profitability pestovateľov konečne aj v našich končinách. Počasie nám praje, konečne nám dovolilo uplatniť nielen takmer všetky základné pravidlá agrotechniky, dodržať termíny sejby jarných plodín a herbicídnych či insekticídnych ošetrení repiek a ozimín, ale aj… Takto by som mohol vymenovať ešte veľa operácií a ošetrení, o ktorých by sa nám v minulom roku mohlo z dôvodu nepriaznivého počasia len snívať.

Vroku 2011 si väčšina z vás farmárov uvedomila, že niektoré veci netreba predsa len nechávať na matke prírode, ale vziať rozhodnutie o výške a kvalite úrody repky olejnej do vlastných rúk. Nasvedčuje tomu zvýšený záujem o informácie týkajúce sa ošetrenia porastov repiek počas kvitnutia, samozrejme prípravkom Amistar® Xtra. Ďakujeme vám za dôveru a zvýšený záujem ošetrovať vaše repky kvalitným prípravkom, ktorý sa vám určite odmení zvýšenými úrodami a kvalitou úrody.

Porasty repiek olejných vstúpia o pár týždňov do poslednej fázy svojho vývojového cyklu. Začne obdobie, kedy sa vačšina z vás začne častejšie zaoberať otázkou, ako čo najlepšie a najšetrnejšie predzberovo ošetriť porasty ozimných repiek. Predzberové ošetrenie porastov repiek by malo byť vždy vykonané tak, aby vaše desať-mesačné úsilie neprišlo nazmar. Skutočne sa jedná o zásah, ktorý má nezanedbateľný význam, pretože zlým rozhodnutím môžete prísť nielen o úrodu z hľadiska jej výšky, ale aj kvality. Investovali ste skutočne dosť na to, aby ste teraz len tak zahodili šancu mať rekordné a v tomto roku aj vynikajúco zrealizované úrody.

Čoraz viac sa v „repkárskych“ kruhoch šepká, že komoditná cena olejnín bude, podobne ako v západnej Európe, závisieť od dosiahnutia čo najvyššieho stupňa olejnatosti semien. Preto bude dôležité dopestovať nielen čo najvyššiu úrodu semena olejnín z jednotky plochy, ale aj dosiahnuť čo najvyššiu výťažnosť oleja.

Práve repka je plodinou, ktorá prináša prvé peniaze do pokladne podniku z rastlinnej výroby.


Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorí vám pomocou profesionálnych meračov vlhkosti semien pomôžu čo najsprávnejšie načasovať termín aplikácie prípravku Reglone aj vo vašich porastoch repky olejnej

Predzberové ošetrenie porastov repiek olejných


Často sa obraciate na náš obchodný tím s otázkami týkajúcimi sa predzberového ošetrenia repiek olejných, a preto sa vám pokúsim odpovedať na tie najčastejšie:

1. Ošetrovať porasty pred zberom glyfosátmi?
Určite neodporúčam.
Prečo?


Skupina prípravkov s účinnou látkou glyfosát účinkuje v rastline len systémovo. Pre svoj účinok potrebujú plné prúdenie rastlinných štiav, bez ktorého prakticky vôbec nefungujú. Určiť optimálny termín ich aplikácie je veľmi obtiažne, pretože sa nestačí riadiť len odporučením: „Aplikujte 14–21 dní pred predpokladaným termínom zberu“. Viete však určiť termín zberu dva až tri týždne pred zberom v podmienkach, kedy sa priebeh počasia mení? V tomto vám určite nepomôže ani ten najskúsenejší poradca, opravte ma prosím, ak sa mýlim...

Ak sa aplikujú glyfosáty na žltozelený porast repiek s vlhkosťou semien vysoko prevyšujúcich 24 % (podmienkou ich účinkovania totiž je, aby bolo prúdenie rastlinných štiav ešte aktuálne) hrozí vám, že výrazne „podtrhnete úrodu“. Znamená to, že sa po ich aplikácii v tomto období okamžite zastaví ich prirodzený vývoj a tvorba olejov práve v poslednej fáze ich dozrievania. Nastáva nielen zníženie HTZ a tým výšky dosiahnutej úrody, ale aj už vyššie spomenuté zníženie olejnatosti semien repky. Za posledných 10–11 dní sa tvorí denne až 50 kg úrody semien na hektár.

Na druhej strane, ak sa aplikujú v optimálnej fáze dozrievania (vlhkosť semien pod 24 %), kedy už k „podtrhnutiu úrod a olejov“ nedochádza, ich systémová účinnosť nie je z dôvodu absencie prúdenia štiav využitá. Práve preto porasty repiek usychajú oveľa pomalšie, ako by ste očakávali. Často sa stáva, že porasty ošetrené prípravkami s účinnou látkou glyfosát v období s vlhkosťou pod 24 % usychajú rovnako pomaly ako tie, ktoré neboli vôbec pred zberom ošetrené.


Pred aplikáciou prípravku Reglone nemusíte kontrolovať „ohybnosť a vyfarbenosť“ semien, ale iba ich vlhkosť, čo je oveľa presnejšie a podstatne menej rizikovejší spôsob určenia termínu predzberového ošetrenia porastov repiek

A práve táto skutočnosť bola hlavným problémom minulých rokov, kedy sa v mnohých prípadoch po aplikácii glyfosátov zberali porasty repiek až po troch týždňoch, nevysychali a ich vlhkosť bola stále vysoká a nevhodná na zber a ďalšie uskladnenie. Samozrejme, že tri týždne v letnom období je dosť dlhá doba na to, aby bolo počasie bez rôznych „vrtochov“ a úplne optimálne na dozrievanie. Je prirodzené, že môže prísť silný vietor, búrka, ale aj ľadovec, ktoré v každom prípade môžu znamenať pre porasty vašich repiek obrovskú katastrofu vo forme zníženia ha výnosov repiek.

Ako sa správne postaviť k predzberovému ošetreniu porastov repiek?
Aplikovať skutočný desikant.
Ktorý?


Úrodový potenciál repiek olejných v tomto roku dosahuje maximum za posledné roky a pestovatelia, ktorí stihli v tomto upršanom roku v máji ošetriť svoje porasty proti sclerotínii v čase plného kvetu, môžu očakávať aj pri zvýšenom tlaku tejto choroby vyššie úrody a príjmy, ako boli v minulom roku. Je potrebné ponechať porasty repiek čo najdlhšie zelené a vegetujúce, čomu ste aj prispôsobili prihnojovanie aj fungicídnu a insekticídnu ochranu porastov.


Len dobre vyzreté semená prinášajú vysokú kvalitu oleja

Ak dosiahnu porasty repiek vlhkosť semien pod 20–22 % je tvorba olejov prakticky ukončená a o výške úrod je rozhodnuté. Avšak porasty už v tomto čase nie sú z vyššie spomenutých dôvodov vhodné na aplikáciu glyfosátov.

Na zabezpečenie a udržanie čo najvyšších úrod z pohľadu množstva aj kvality vám odporúčame aplikovať kontaktný prípravok Reglone®. Optimálny termín jeho aplikácie je v období, kedy je väčšina semien v strednom podlaží dozretá a ich vlhkosť je 20–22 %.

Kvôli presnému stanoveniu termínu aplikácie prípravku Reglone® na vašom podniku vám ponúkame možnosť zmerania vlhkosti semien repky olejnej presným profesionálnym meračom vlhkosti, ktorý majú naši obchodní zástupcovia k dispozícii.

Výhodou prípravku Reglone® je, že vďaka jeho kontaktnému účinku nepotrebuje na svoju „prácu“ prúdenie štiav a aplikuje sa v období, kedy je tvorba olejov ukončená. Po jeho aplikácii dochádza prakticky k okamžitému zastaveniu vegetácie, porast začína usychať a správne sa pripravovať na zber. 5–7 dní po jeho aplikácii je porast repky olejnej správne nachystaný na kombajnový zber.

Výhody aplikácie prípravku Reglone®:


  • rýchly desikačný účinok – ošetrenie porastov repiek 5–7 dní pred zberom – zrovnanie termínu dozrievania odlišných línií a hybridov repiek pestovaných na jednom podniku
  • možnosť kombinácie s tzv. lepidlami na znižovanie zberových strát
  • vynikajúca odolnosť voči zrážkam už 15 minút po aplikácii
  • účinná látka sa vyznačuje krátkou ochrannou dobou, v pletivách sa rýchlo degraduje (nevyskytuje sa v semenách a v oleji) a v pôde sa dokonale inaktivuje (nezanecháva žiadne rezíduá)
  • po aplikácii prípravku Reglone® je porast v celej svojej výške rovnomerne dozretý, nenastávajú problémy s nerovnomernou vlhkosťou semien – suché stonky nezvyšujú pri výmlate zberové straty aj pri zvýšenom výkone výmlatu kombajnami
  • nepriamo znižuje náklady na čistenie a pozberové úpravy semien
  • po aplikácii vždy dosiahnete kvalitné parametre úrod (HTZ, obsah a zloženie oleja) a na rozdiel od glyfosátov sa v úrode nevyskytujú červené nedozreté semená, za ktoré vás vaši odberatelia určite nepochvália
  • po správnej a kompletnej aplikácii už pri registrovanej dávke 2 l/ha nenájdete na rozdiel od aplikácie glyfosátov rôznofarebné miesta, ktoré sú spôsobené rozdielnou rýchlosťou a razantnosťou ich účinku
  • aplikácia prípravku Reglone® vám umožňuje s veľkou časovou presnosťou naplánovať a riadiť zberové práce repky olejnej, čo má neoceniteľný význam hlavne pre veľkých pestovateľov ako aj pestovateľov využívajúcich kombajnové služby pri zbere repiek.

Reglone® je registrovaný aj na leteckú aplikáciu, kedy nedochádza k poškodzovaniu porastov pozemnou aplikačnou technikou. Pri pozemnej aplikácii je optimálne využívať samochodné postrekovače s čo najširším pracovným záberom.

V prípade spoločnej aplikácie prípravku Reglone® s kvapalným hnojivom DAM, môžete nielen ušetriť na nákladoch (postačuje dávka 1,5 l/ha), ale zároveň jedným prejazdom po poli (ďalšie šetrenie nákladov) upravíte pomer C:N v repkovej slame.

3. Skutočne sa oplatí investovať viac do predzberového ošetrenia?
Určite áno. Veď počítajte spolu so mnou.


Iste mi dáte za pravdu, že v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok (prudké dažde, vietor, prepŕchanie a pod.) pred kombajnovým zberom repiek, môžete prísť minimálne o 10–15 % úrody a to aj v prípade, ak ste aplikovali glyfosát. V prípade ceny 420 €/tonu repkového semena a priemerných úrod 2,8 ton/ha sa táto strata pohybuje v rozmedzí minimálne 120–180 €/ha.

Keď si prepočítate a porovnáte náklady na predzberové aplikácie glyfosátmi s desikáciou repiek prípravkom Reglone® (45 €/ha), vyjde vám rozdiel v nákladoch niekde na úrovni 75–135 €/ha. Z tohoto jednoduchého prepočtu jasne vyplýva, že aplikácia desikantu Reglone® je v porovnaní s glyfosátmi nielen technologicky, ale aj ekonomickejšie výhodnejšia.

Kvôli eliminácii rizika znížených úrod a kvality repiek olejných vám odporúčame, aby sa Reglone® stal nielen „hasičom“ riedkych a následne často zaburinených porastov, ale aj repiek, ktoré sú v dobrom predzberovom stave. Aj tie však sú ohrozené nepriaznivým počasím tesne pred zberom, kedy sú najzraniteľnejšie...

Želám vám, aby vaše celoročné investície a vstupy do repiek boli čo najlepšie zhodnotené, aby ste v tomto roku dosiahli čo najvyššie úrody, v čo najvyššej kvalite a samozrejme aj za čo možno najvyššie realizačné ceny.

Pri určení termínu desikácie porastov repiek sa neriaďte dlhodobými predpokladmi termínu zberu (14-21 dní), ale presne podľa skuočnej vlhkosti semien, aby ste zbytočne neprišli o svoje peniaze