You are here

Zaruka zdravej vinice

01.07.2013

Pleseň viničová - mimoriadne škodlivá choroba viniča 

Výskyt peronospóry na viniči je podmienený poveternostnými vplyvmi, ktoré táto choroba potrebuje. Pokiaľ má peronospóra priaznivé podmienky pre svoj rozvoj, patrí medzi najnebezpečnejšie choroby viniča.

Škodlivosť

Mimoriadne škodlivá choroba viniča, pri ktorej často dochádza k epidemickému šíreniu. Najnebezpečnejšie je napadnutie bobúľ a strapcov hneď po odkvitnutí, kedy dochádza k priamym škodám na úrode. Listy poškodené peronospórou usychajú, čo spôsobuje redukciu asimilačnej plochy. Súčasne so znížením asimilácie dochádza k ďalším nepriamym škodám: nižšia cukornatosť, redukcia násady v nasledujúcom roku, horšie vyzrievanie dreva a tým pádom aj možnosť vymrznutia.

NAJNEBEZPEČNEJŠIE JE NAPADNUTIE BOBÚĽ A STRAPCOV HNEĎ PO ODKVITNUTÍ, KEDY DOCHÁDZA K PRIAMYM ŠKODÁM NA ÚRODE.

Príznaky

Za normálnych okolností je napadnutie peronospórou spočiatku zreteľné v podobe olejových neohraničených škvŕn na listoch. V neskorších fázach vegetácie a na starších listoch sú tieto škvrny menšie a ohraničené žilkami listov. Olejové škvrny sú zo spodnej časti listov pokryté bielym až bielosivým povlakom sporangiofór a sporangií. Neskôr postihnuté miesta nekrotizujú, prípadne silne napadnuté listy opadávajú. Napadnutie súkvetí a mladých bobúľ sa tiež prejavuje bielym náletom sporangiofór. Poškodené bobule sa neskôr sfarbujú do fialovo hnedej farby, scvrkávajú sa a postupne opadávajú. Bobule môžu byť ohrozené aj nepriamo cez poškodenie strapiny, ktorá vplyvom choroby uschne, čím sa preruší tok asimilátov do bobúľ. Postupom vegetácie citlivosť na nákazu klesá.

Ochrana

Jej neoddeliteľnou súčasťou sú preventívne agrotechnické opatrenia, ktoré zaisťujú vzdušnosť porastu, rýchlejšie vysušenie listov a podporujú prirodzenú odolnosť viniča. Je to predovšetkým výber stanovišťa, optimálna výživa a zelené práce. Úprava povrchu pôdy nastielaním alebo zazelenanie redukuje intenzitu rozstrekovania kvapiek a tým sa obmedzuje prenos oospór na listy viniča. Čo sa týka chemickej ochrany, dôležitý je termín začatia postreku, výber fungicídov a kvalita ošetrenia. Pokiaľ boli zistené výskyty primárnej infekcie, je potrebné začať s ochranou hneď po ich objavení. V našich podmienkach to býva spravidla v druhej polovici mája, pri dĺžke letorastov 60–80 . Základné fungicídne ošetrenie sa vykonáva tesne pred kvitnutím viniča systémovým fungicídom, ktorý zabezpečí aj v prípade predĺženia kvitnutia dostatočne dlhú účinnosť. Kritickým obdobím pre infekciu peronospóry je obdobie po odkvitnutí až po štádium bobule veľkosti hrášku. V tejto rastovej fáze jemné pletivá mladých bobuliek fungujú ako listy, takže majú aj prieduchy a peronospóra ich môže ľahko napadnúť. Dôležité je v tomto období udržať ochrannú fungicídnu clonu najmä systémovými prípravkami, pretože dochádza k intenzívnemu rastu nových prírastkov ako aj k zväčšovaniu bobúľ hrozna. Spravidla sa proti peronospóre ošetruje do začiatku mäknutia bobúľ (začiatok augusta). Výnimočne, pokiaľ sú splnené podmienky pre ďalšie šírenie (tzv. zálistková peronospóra), sa vykoná ešte jeden postrek. V praxi sú osvedčené aj rôzne metódy prognózy a signalizácie výskytu peronospóry na presnejšie stanovenie termínu postrekov.

SÚČASŤOU OCHRANY SÚ AJ PREVENTÍVNE AGROTECHNICKÉ OPATRENIA, KTORÉ ZAISŤUJÚ VZDUŠNOSŤ PORASTU, RÝCHLEJŠIE VYSUŠENIE LISTOV A PODPORUJÚ PRIRODZENÚ ODOLNOSŤ VINIČA.

Naše odporúčanie

V polovici mája sa doporučuje použiť prípravok Quadris Max v dávke 1,5 kg/ha, ktorý zabezpečí dostatočnú kontrolu nad primárnou infekciou peronospóry. Postrek je potrebné vykonať najmä v lokalitách, kde sa v minulom roku vyskytla táto choroba. Rovnako sa odporúča ošetriť vinič v polovici mája v prípade, keď sa na začiatku vegetácie vyskytujú vyššie úhrny zrážok (aspoň 10 mm v priebehu 24 hodín). Prípravok Ridomil je používaný v čase najväčšieho nebezpečenstva peronospóry a to na začiatku kvitnutia a tesne po odkvete viniča. Účinná látka mefenoxam je po aplikácii rozvádzaná prostredníctvom rastlinných štiav aj do nových prírastkov a je odolná proti zmytiu dažďom. Kontaktná zložka (meď alebo mancozeb) prítomná v prípravku Ridomil pôsobí zvonku a zabraňuje prenikaniu infekcie do pletiva viniča. Ridomil sa vyznačuje vynikajúcim preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. Na chorobu kuratívne pôsobí ešte 4–5 dní po začiatku fruktifikácie huby peronospóry. Špecialistom na ochranu bobúľ proti napadnutiu je prípravok Pergado F. Účinná látka mandiopropamid sa dokonale viaže na voskovú vrstvičku bobúľ a je prakticky ihneď po aplikácii nezmývateľná. Dávka 2,5 kg/ha zabezpečí dokonalú ochranu proti peronospóre v čase, keď sú bobule viniča na napadnutie najcitlivejšie (druhá polovica júna, začiatok júla).

KRITICKÝM OBDOBÍM PRE INFEKCIU PERONOSPÓRY JE OBDOBIE PO ODKVITNUTÍ AŽ PO ŠTÁDIUM BOBULE VEĽKOSTI HRÁŠKU.

Prípravok Quadris Max v dávke 2 l/ha sa používa od štádia bobule veľkosti hrášku až do mäknutia bobúľ. Je zložený zo systémovej zložky – azoxystrobínu a z folpetu. Azoxystrobín má preventívny účinok proti peronospóre ako aj ďalším významným chorobám viniča (múčnatka, biela hniloba, pleseň sivá). Navyše azoxystrobín spôsobuje zelený efekt – porasty sú dlhodobo zdravé a zelené, a preto môže vinič dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty. Kontaktná zložka folpet, ktorá sa takisto nachádza aj v prípravku Pergado F, sa vyznačuje vysokým biologickým účinkom proti peronospóre a vedľajším účinkom proti ostatným významným chorobám viniča.

SPRAVIDLA SA PROTI PERONOSPÓRE OŠETRUJE DO ZAČIATKU MÄKNUTIA BOBÚĽ (ZAČIATOK AUGUSTA).

Prípravky Syngenta - záruka zdravej vinice

 • kontaktný prípravok na báze síry určený proti múčnatke, erinóze a akarinóze na viniči
 • nová formulácia minimalizuje riziko poškodenia viniča v dôsledku fytotoxicity
 • rýchly nástup účinnosti a následne reziduálne pôsobenie

 • systémový a kontaktný účinok proti peronospóre viniča
 • odolný proti zmytiu dažďom do 30 minút po aplikácii
 • spoľahlivá ochrana viniča proti peronospóre vo vnútri ako aj na povrchu rastliny po dobu 7–14 dní

 • systémový fungicídny prípravok zo skupiny triazolov určený na ochranu proti múčnatke viniča
 • účinná látka preniká do rastliny prostredníctvom listov a stoniek relatívne veľmi rýchlo
 • Topas® 100 EC je vhodným tank-mix partnerom s prípravkami proti peronospóre

 • kombinácia systémovej zložky mefenoxamu a kontaktnej meďnatej zložky
 • vyznačuje sa vynikajúcim preventívnym a takisto aj kuratívnym a eradikatívnym účinkom
 • vedľajší účinok aj proti čiernej hnilobe viniča
 • použitie prípravku v neskoršej fenofáze priaznivo vplýva na vyzretie dreva a spevňuje pokožkové pletivá bobúľ

 • špecialista na ochranu strapcov a bobúľ viniča proti peronospóre viniča
 • po aplikácii sa rýchlo naviaže do voskovej vrsvičky bobule, vďaka čomu sa prípravok stáva prakticky nezmývateľný
 • preventívny a čiastočne kuratívny účinok proti chorobe

 • širokospektrálny fungicíd, ktorý pôsobí preventívne proti štyrom základným hubovým chorobám viniča - peronospóra, múčnatka, biela hniloba a pleseň sivá
 • vedľajšia účinnosť aj proti čiernej hnilobe, červenej spále a čiernej škvrnitosti viniča
 • vytvára tzv. zelený efekt - porasty sú dlhodobo zdravé a zelené, a preto môže vinič dlhšie tvoriť a následne ukladať asimiláty

 • moderný dvojzložkový fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom proti plesni sivej
 • dážď ani kolísanie teploty nemajú negatívny vplyv na účinnosť prípravku po aplikácii
 • nevplýva negatívne na kvasenie muštov a organoleptické vlastnosti vína

 • nový systém v ochrane viniča proti múčnatke
 • dve účinné látky s preventívnym aj kuratívnym účinkom
 • úplne nová formulácia s unikátnymi vlastnosťami
 • registrácia proti múčnatke viniča, červenej spále a čiernej hnilobe viniča