You are here

Toprex pre dobrý štart vašej repky

22.07.2012

Tohtoročná repková sezóna nám znovu priniesla nové poznatky v pestovaní repky ozimnej. Každý rok je iný a každý rok nás naučí niečo nové. Po každej sezóne si myslíme, že nasledujúci rok už budeme vedieť, ako najlepšie dosiahnuť vysoké úrody, aAle príde nový rok a my zisťujeme, že čo platilo vlani je v tomto roku trochu inak. Napriek tomu sú zásady, ktoré platia stále.

Rastliny repky musia byť zdravé a vitálne, aby dobre prezimovali a na jar mohli naplno využiť svoj genetický potenciál. Popri efektívnom boji proti hubovým chorobám je dôležité i vedenie architektúry porastu. Silné koreňové krčky a koreňová sústava sú základným predpokladom úspešného zvládnutia zimného obdobia.

Toprex obsahujúci dve účinné látky (paclobutrazol a difenoconazole) poskytuje porastu jednak plnú fungicídnu ochranu, ale aj plný morforegulačný efekt a to jednotnou dávkou 0,3 l/ha.

Tohtoročná zima preverila účinnosť aplikácií regulátorov rastu. Potvrdila nevyhnutnosť aplikácie regulátorov pre bezpečné prezimovanie rastlín repky ozimnej.

Prečo zvoliť práve Toprex pre bezpečné prezimovanie?

Účinná látka paclobutrazole podporuje zosilnenie bunkových stien, čo má pozitívny vplyv na zvýšenú odolnosť pri prezimovaní. Tohtoročná zima potvrdila excelentnú účinnosť prípravku Toprex.

Kedy ideálne aplikovať Toprex na jeseň ?

Optimálna fáza rastu repky pre aplikáciu Toprexu je 3 – 5 pravých listov. Pre dobrú účinnosť zásahu to znamená 70 – 80 % pokryvnosti. V tejto fáze podporujeme tvorbu úrodotvorných prvkov, ako sú rýchlosť rastu koreňovej sústavy a zároveň nárast koreňovej hmoty. Práve počas jesenného obdobia zvyšujú rastliny ošetrené Toprexom ukladanie energie ve forme cukrov , bielkovín a škrobov. Preto lepšie zvládnu prežitie zimy a v jarnom období potom naštartujú lepšie aj svoj rast .

Čo s nevyrovnaným porastom?

Výhodou prípravku Toprex je možnosť použitia už od 1. pravého listu repky. Na porast, kde sa rastliny nachádzajú v rôznych vývojových fázach od 1. až po 6.pravých listov, aplikujte vždy jednotnú dávku 0,3 l/ha.

Prečo aplikovať Toprex na rastliny v nižšej vývojovej fáze?

Po aplikácii Toprexu na malé rastliny podporíte rast ich koreňovej hmoty, zosilnenie koreňového krčku. Na jar budete mať vyrovnaný porast. Toprex rast rastlín razantne nezastaví, ale umožní rastlinám v nižšej vývojovej fáze dohnať vývoj rastlín vo vyššej vývojovej fáze. Na jar tak na svojich poliach nájdete vyrovnané porasty.

Ako si poradiť v prípade sucha?

Účinná látka paclobutrazole podporuje rast koreňov repky ozimnej v prípade sucha. Aplikáciou prípravku Toprex podporujete tvorbu koreňového systému, koreňových vláskov.

Ako zvyšuje aplikácia Toprexu odolnosť rastlín proti stresu?

Aplikáciou prípravku Toprex dochádza k zvýšeniu obsahu chlorofylu a flavonoidov v rastlinách ozimnej repky. Chlorofyl spomaľuje starnutie, patrí k jedným z najsilnejších antioxidantov a pôsobí proti choroboplodným baktériám.

Flavonoidy vykazujú vysokú absorbciu UV žiarenia a chránia tak nižšie uložené fotosynteticky aktívne orgány. Môžu pôsobiť pri ochrane pred útokom hubových organizmov a pôsobia tiež ako odpudzovače hmyzu.

Aké sú možnosti tank- mix kombinácií?

Pre ušetrenie nákladov doporučujeme aplikovať Toprex v tank - mix kombinácii s graminicídom Fusilade Forte. Naopak aplikáciu s DAM nedoporučujeme.

Riaďte vývoj porastu repky aktívne a cielene – iba tak môžete dosiahnuť najvyššie úrody. Toprex - nenahraditeľná kombinácia špecialistov pre zvýšenie zisku - je stávka na istotu.