You are here

Syngenta technológia pre najvyšiu úrodu

21.03.2013

Komplexná fungicídna ochrana repky olejnej zabezpečuje vyššiu úrodu, vysokú návratnosť investícií a tým aj ekonomickú efektivitu.

Čo sú to komplexné pestovateľské riešenia? Sú to riešenia, ktoré vedia ponúknúť len firmy s komplexnou ponukou produktov, poznajúce potreby svojich zákazníkov, hľadajúce a ponúkajúce netradičné technologické postupy, pomáhajúce uľahčiť prácu a priniesť vyššiu efektivitu. Syngenta patrí k prvým firmám prinášajúcim tieto unikátne technológie a riešenia už aj s prvými výsledkami.

Komplexné riešenie prinášame v rôznych plodinách. Jednou z plodín, kde môžeme ponúknuť komplexné riešenie, je repka ozimná. Sme schopní svojim zákazníkom ponúknuť nielen kvalitné osivá, prípravky na ochranu proti burinám a škodcom, ale aj účinné fungicídne, či rastovo – regulačné prípravky. Súčasťou tejto najširšej ponuky na trhu je Technológia pre najvyššiu úrodu.

V JARNOM OBDOBÍ TOPREX PÔSOBÍ PROTI ROZVOJU CHORÔB V PORASTOCH REPIEK, ALE VPLÝVA AJ NA VYROVNANÉ NAVETVENIE RASTLÍN, SYNCHRONIZÁCIU KVITNUTIA A DOZRIEVANIA.

Technológia pre najvyššiu úrodu je fungicídnou technológiou, ktorá začína jesennou ochranou repky proti chorobám, prípravou porastov na prezimovanie, zlepšením celkového kondičného stavu rastlín prípravkom Toprex. Obsahuje dve účinné látky, difenoconazole 250 g/l a paclobutrazol 125 g/l. Paclobutrazol pôsobí ako regulátor rastu a vývoja rastlin, difenoconazole je systémová účinná látka s preventívnym a kuratívnym účinkom proti chorobám. Výhodou prípravku Toprex v jesennom období je jeho možná včasná aplikácia už od 1.páru pravých listov a aj to, že v čase aplikácie nepôsobí fytotoxicky na klíčiace rastlinky. Vplýva na rýchlosť zakorenenia, spevnenia koreňového krčku, zlepšenie odolnosti proti vyzimovaniu. V jarnom období Toprex pôsobí opäť nielen proti rozvoju chorôb v porastoch repiek, ale aj veľmi výrazne vplýva na vyrovnané navetvenie rastlín, synchronizáciu kvitnutia a dozrievania.

Graf 1: Vplyv regulátorov na počet vetiev a následne vplyv na úrodu

Graf 2: Toprex – kumulácia účinku pri aplikácii jar, jeseň

Fungicídna ochrana repiek by nebola komplexná bez produktu Amistar Xtra, prípravku s dvomi účinnými látkami, azoxystrobín 200 g/l a cyproconazole 80 g/l. Tieto dve účinné látky v uvedenej kombinácii zabezpečujú nadštandardnú ochranu rastlín proti bielej hnilobe,černi repkovej a plesni sivej. Odporúčaná rastová fáza použitia je začiatok kvitnutia až plné kvitnutie /BBCH 59-65/.

Čo vlastne predstavuje uvedený produkt?

  • Široké spektrum účinku – výborná fungicídna účinnosť proti bielej hnilobe, černi repkovej a plesni sivej
  • Dlhodobú ochranu ošetrených porastov
  • Stay green efekt

FUNGICÍDNA OCHRANA REPIEK BY NEBOLA KOMPLEXNÁ BEZ PRODUKTU AMISTAR XTRA.

Komplexná fungicídna ochrana repky olejnej predstavená spoločnosťou Syngenta zabezpečuje vyššiu úrodu, vysokú návratnosť investícií a tým aj ekonomickú efektivitu a zisk, a to vďaka komplexnému ošetreniu prípravkami Toprex v dávke 0,3 l/ha na jeseň a 0,5 l/ha na jar a Amistar Xtra v dávke 0,75 l/ha v čase kvitnutia. Dôkazom sú nielen výsledky, dosiahnuté už tri roky po sebe v pokusoch SPZO, ale aj vaša spokojnosť s úrodami a ich kvalitou v minulom roku.

KOMPLEXNÁ FUNGICÍDNA OCHRANA REPKY OLEJNEJ PREDSTAVENÁ SPOLOČNOSŤOU SYNGENTA ZABEZPEČUJE VYŠŠIU ÚRODU, VYSOKÚ NÁVRATNOSŤ INVESTÍCIÍ A TÝM AJ EKONOMICKÚ EFEKTIVITU.

Graf 3: Fungicídne sledy repka ozimná 2012 – SPZO