You are here

Stopárov sprievodca hybridným jačmeňom alebo čo keby bol jačmeň mojou najobľúbenejšou plodinou?

04.06.2014

Uznávam, možno trochu nečakaná otázka. Pre tých, ktorí boli na našich zimných konferenciách alebo s nami strávili poľný deň v Hurbanove a Veľkých Revištiach, však už určite nebude prekvapujúca.

V prípade hybridného ozimného jačmeňa Hyvido, ktorý naša spoločnosť uvádza tento rok na slovenský trh, už žiadne otázky typu: Čo keby...? nebudú. Iba ak na našej inzercii.

Najjednoduchšie slová, ktoré slúžia na popis našich jačmeňov, pochádzajú z úst kolegyne Ing. Evy Kabylovej, ktorá sa venuje pokusom s hybridným jačmeňom v Českej republike druhý rok : „Vidieť znamená veriť!“ My sme si jej slová vzali k srdcu a keďže chceme, aby ste videli a verili aj vy, naši zákazníci, pozvali sme vás priamo na miesto činu – na pole. Počasie nám viac než prialo - 20.5. v Hurbanove a 21.5. vo Veľkých Revištiach nás po upršaných dňoch zalialo slnko, a tak nič nebránilo tomu, aby sme sa po úvodných slovách generálneho riaditeľa Ing. Ľuboša Koľa na západe a Ing. Vladislava Bulaka na východe, vydali po stopách hybridizácie jačmeňa.

Stopa prvá: Hybridy vs. línie, alebo ako ich rozoznám?

Patrí sa začať od začiatku, takže v úvodnej prezentácii riaditeľa marketingu Ing. Rastislava Tirschera odzneli základné informácie o tom, čím sa hybridný jačmeň líši od líniovej odrody. Hybrid rozoznáte, pretože má :

 • Väčší počet klasov na m2
 • Väčší počet zŕn v klase
 • Vysokú HTZ
 • Väčšie a hrubšie steblá
 • Mohutnejší rast
 • Väčší počet odnoží a ich rovnomerné rozloženie
 • Väčšie klasy

Stopa druhá: Kde sa hybridný jačmeň vzal?

Na stanovišti číslo 2 sa rovnaký prednášajúci venoval téme, ako sme v Syngente prišli na myšlienku hybridného jačmeňa, ako sa pracuje s genetikou a čo všetko je obsiahnuté v termíne šľachtenie:

 • Kríženie dvoch odlišných rodičovských línií
 • Využívanie technológie dihaploidov – malých rastliniek kultivovaných z nezrelého peľu
 • Zisťovanie genetických vlastností pomocou molekulárnych markerov
 • Najnovšia a najpokročilejšia metóda tvorby hybridného osiva – cytoplazmatická samčia sterilita

Stopa tretia: Prečo sú rastliny hybridného jačmeňa také vitálne?

Svoje stanovište mal aj kolega Ing. Gábor Révész a práve on sa venoval koreňom. Že sú pre rastliny životne dôležité, vieme všetci. Čo je ale zaujímavé na koreňoch hybridného jačmeňa Hyvido? Koreňový systém je mohutnejší, čo prináša rastlinám viaceré benefity:

 • Lepšie zakorenenie v pôde
 • Lepší príjem živín
 • Vyššia odolnosť voči stresu zo sucha, nadmerných zrážok alebo vetra

Stopa štvrtá: Špeciálna starostlivosť prináša vyššie úrody?

Ing. Ján Murín vysvetlil, že nejde len o osivo hybridného jačmeňa Hyvido, ale o komplexnú technológiu, pretože práve tá prináša skutočne vysoké úrody a zisky. Ako má ideálna, optimalizovaná technológia pestovania hybridného jačmeňa vyzerať?

 • Prispôsobenie výsevku termínu sejby–polovičný výsevok v porovnaní s líniou v skorých termínoch, flexibilita termínu výsevu vzhľadom na predplodinu a pôdno-klimatické podmienky
 • Hnojenie N závislé od stavu porastu, pôdno-klimatických podmienok
 • Dvojitá regulácia porastu – aby veľké klasy nepoľahli, je dôležité porast regulovať dvakrát
 • Ošetrenie fungicídmi – pre výnimočnú úrodu ošetrujte dvakrát

Stopa piata: Teória je pekná, ale čo prax?

Ing. Eva Kabylová si pripravila asi najzaujímavejšie dáta pre pestovateľov. Skúsenosti a výsledky pokusov z Českej republiky. A čísla to boli naozaj zaujímavé, pretože na 30 poloprevádzkových pokusoch došlo všade k navýšeniu úrody.

 • Hybridy dokážu dať o 1 t/ha vyššiu úrodu, ako línie, dokázané v Čechách aj v Nemecku
 • Potvrdilo sa, že Hyvido sa lepšie prejavuje na väčších plochách
 • Kvalitatívne parametre ukázali, že aj v tomto smere je ozimný jačmeň Hyvido výnimočný

Stopa šiesta: Vraj si môžem hybridný jačmeň Hyvido vyskúšať na vlastnom poli?

Naša hosťka z Čiech predstavila aj ponuku hybridných jačmeňov, ktoré máme pre túto sezónu v portfóliu na Slovensku. Čo je veľmi pozitívna informácia, kým v Nemecku predávajú Hyvido už niekoľko sezón a na najlepšiu genetiku si museli počkať, my to najlepšie, čo z nášho šľachtenia vzišlo, ponúkame už tento rok v rovnakej sezóne, ako naši nemeckí kolegovia.

 • Hyvido Zzoom - kompenzačný typ, vysoký úrodový potenciál – veľké klasy
 • Hyvido Galation – zlepšená pevnosť stebla, vynikajúci zdravotný stav, znamenitá kvalita zrna
 • Hyvido Wootan – nová dimenzia špičkových úrod, excelentné kvalitatívne parametre zrna, bude zapísaný do Gunessovej knihy rekordov?

Deduktívne metódy každého správneho stopára po obhliadke miesta činu by mali viesť k jednoznačným záverom. Fakty? Neodškriepiteľné. Dokumentácia? Obsiahla. Dôkazy? Priamo na mieste činu. Shelock Holmes by určite povedal: ,, Páni, tu niečo nesedí, všetko je príliš dokonalé. Ale : Čo ak je to všetko naozaj tak?

Presvedčte sa sami!