You are here

Repka ozimná 2011

01.05.2011

Pestovanie repky ozimnej na Slovensku v uplynulých rokoch nabralo na dynamike, čo je signálom, že repka ozimná je čím ďalej zaujímavejšia komodita, ktorá prináša profit. Súčasná cena repky ozimnej a jej očakávaný vývoj dávajú predpoklady, že v nastúpenom trende zvyšovaní plôch a hlavne v ďalšej intenzifikácii pestovania sa bude pokračovať.

Pre pestovateľskú sezónu 2011 na trh uvádzame už praxou osvedčené líniové materiály NK SMART a NK NEMAX. Z nových materiálov by som chcel dať do pozornosti dve vysokovýkonné línie NK MORSE a NK DIAMOND, a tiež sa môžeme pochváliť aj špičkovými „SAFE CROSS“ hybridmi, ako je NK PETROL a novinkou NK LINUS.

Hospodárské ukazovateľe týchto produktov dosiahli v štátných odrodových skúškách , ale aj v celom koplexe testovania vynikajúce výsledky:

NK Morse je stredne neskorá liniová odroda nižšieho vzrastu, vetviaca sa už v spodných častiach stonky, so strednou až vyššou HTS, v priemere 5.8, nadštandardnými úrodami a stabilitou ako to ukazujú jednotlivé grafy .

NK Diamond je stredne skorá liniová odroda, subtilnejšej architektúry rastlín, dosahujúca obsah oleja nad 48% a HTS 5,5 g. Vyznačuje sa veľmi dobrým genetickým balíkom proti bežným chorobám.

NK Linus je novým nadštandardný hybridom typu „Safecross“, spájajúci v sebe dobrý zdravotný stav, strednú až vyššiu HTS, stabilitu a úrodu semien.