You are here

Overená stabilita aj novinky v portfoliu osiva kukurice

25.11.2013

Kukuričné polia v tomto roku zaberali v osevnom postupe väčší podiel, ako v roku predchádzajúcom a bolo zasiatych úctyhodných 315 tisíc hektárov, čo predstavovalo o 6% viac, ako v roku 2012. Preto sa natískajú otázky: Aké výmery budú v roku 2014? Budú plochy naďalej rásť?

Na vývoj plôch vplýva veľa faktorov: od klimatických až po ekonomické a tieto sú určujúcimi ťahúňmi alebo brzdami pri definitívnych rozhodnutiach o osevných plochách. Spoločnosť Syngenta, ktorá patrí k lídrom v agrobiznise, prináša pre poľnohospodársku prax nielen rokmi overené, ale aj nové produkty, ktoré posúvajú výnosový potenciál stále vyššie a zabezpečujú vám, poľnohospodárom, vyššiu profitabilitu.

Čo prináša?

  • Rokmi overený vysoký úrodový potenciál
  • Vysoká stabilita i v prostredí sužovanom suchom
  • Vynikajúca technologická kvalita

NK Thermo je stredne vysoká rastlina, dobre olistená, s uniformnými a rovnomerne nasadenými klasmi. Steblo je nelámavé s nadpriemernou koreňovou sústavou. Hybrid veľmi dobre uvolňuje vlhkosť pri dozrievaní. Jeho ekonomika je tvorená nielen vysokou úrodou, ale aj priaznivou vlhkosťou pri zbere.

Graf 1: Výsledky pokusov kukurica na zrno,
FAO 350 - 370, Slovensko 2011–2012, (36 lokalít)

Do nadchádzajúcej sezóny prinášame aj novinku, vhodnú pre kukuričnú a repársku výrobnú oblasť.

Čo prináša?

  • Vysokú úrodu
  • Nízku zberovú vlhkosť
  • Stabilitu v prostredí
  • Ekonomické pestovanie

SY Iridium v podmienkach Slovenska je stabilným hybridom pre výrobu zrna. Odporúčame ho pestovať v kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti. V suchých ročníkoch ako bol rok 2012 dosiahol veľmi dobré úrody s priaznivou vlhkosťou a prekonal konkurenčné hybridy. SY Iridium vhodne dopĺňa stredne skorú skupinu hybridov.

Graf 2: Výsledky pokusov kukurica na zrno,
FAO 350 - 370, Slovensko 2010–2012 (3 lokality)