You are here

O mykotoxínoch, cholesterole a hlavne zdravých plodinách

21.03.2013

Spoločenský pavilón v Košiciach a Park kultúry a oddychu v Nitre sa opäť po roku stali miestom s najväčšou koncentráciou zákazníkov spoločnosti Syngenta. A práve tu ste sa dozvedeli, prečo sú pre ľudí aj zvieratá škodlivé mykotoxíny, ako proti nim bojovať, ako škodia buriny kukurici, aké nové balíčky pripravila spoločnosť Syngenta na sezónu 2013 a nakoniec aj to, akou rýchlosťou dokáže človek kýchať.

Raz darmo, čas strávený na konferenciách spoločnosti Syngenta naozaj nie je premrhaný
„Lekári rastlín“ – to bolo kľúčové motto našich konferencií, ktoré sa objavilo nielen na pozvánke, ale zdravie bolo aj témou našich prezentácií. Praktickú ukážku, ako sa o zdravie starať, reprezentovali aj merania cholestrolu, tukov v krvi a glukózy, ktoré ste si mnohí vyskúšali na „vlastnej krvi“ a čerstvo pripravené ovocné šťavy, ktoré sa vypili do posledného deci. A nesmieme zabudnúť aj na šarmantné hostesky, tématicky odeté v kostýmoch zdravotných sestričiek.

„LEKÁRI RASTLÍN“ – TO BOLO KĽÚČOVÉ MOTTO NAŠICH KONFERENCIÍ, KTORÉ SA OBJAVILO NIELEN NA POZVÁNKE, ALE ZDRAVIE BOLO AJ TÉMOU NAŠICH PREZENTÁCIÍ.

Téma integrácie spoločnosti Syngenta vám určite nie je neznáma, ale hlbší pohľad na integráciu naprieč technologickými platformami, ktorý môže zmeniť spôsob pestovania plodín, odprezentoval hneď na úvod nový generálny riaditeľ spoločnosti Syngenta pre Českú a Slovenskú republiku – Ing. Ľuboš Koľ. Vďaka svojmu predchádzajúcemu pôsobeniu v zahraničí mohol všetkých prítomných oboznámiť nielen s novými prevratnými technológiami, ktoré naša spoločnosť uvádza v iných krajinách a pre nás exotických plodinách ako je ryža a cukrová trstina, ale mohol z vlastných skúseností čo to prezradiť aj o problémoch, s ktorými sa stretávajú farmári v Afrike. Hovoril aj o výzvach, ktorým čelí slovenské poľnohospodárstvo v rámci EÚ a zároveň sa zahral na prognostika, aby skúsil predpovedať, ako sa bude vyvíjať rok 2013 z pohľadu poľnohospodárstva. Prezentácia to bola zaujímavá a podľa vášho hodnotenia v dotazníkoch aj jedna z najzaujímavejších na tohtoročných konferenciách. Pri tejto príležitosti sa spoločnosť Syngenta zároveň rozhodla venovať výťažok z každoročného plesu, ku ktorému sme pridali rovnakú sumu z našich zdrojov, dvom organizáciam.Na konferencii v Košiciach tak náš generálny riaditeľ odovzdal šek v hodnote 1 775 € Domovu sociálnych služieb v Giraltovciach a v Nitre sme rovnakou sumou potešili Domov sociálnych služieb Harabiny v Novej Bani. Veríme, že im peniaze aspoň trocha pomôžu pri ich každodennej práci.

SYNGENTA VENOVALA FINANČNÝ DAR DVOM DOMOVOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Po ňom už nastúpil na pódium Ing. Ivan Varečka, ktorý predstavil novinky z portfólia osív slnečnice, a to nielen konvenčných, ale aj IMI hybridov a prezradil aj niečo o novinkách z portfólia osív kukurice. A aj keď sú už osivá kukurice v tomto roku pomaličky vypredané, niektoré z našich osív sú vám ešte stále k dispozícii. Téme kukurice sme sa venovali aj v nasledujúcej prednáške, v ktorej Ing. Pavol Kohaut z ÚKSÚP porozprával o škodlivosti burín v kukurici. Dôležité je poznať burinové spektrum na vašich pozemkoch, účinnosť prípravkov, klimatické podmienky v dobe ich aplikácie a ako poznamenal Ing. Kohaut, cenová dostupnosť prípravkov by mala byť až posledným kritériom pri výbere správneho herbicídu. Ako sa s burinami v kukurici vysporiadať – to už bola téma pre ďalšieho prednášajúceho Ing. Stana Rajtára, ktorý prezentoval herbicídy do kukurice, ktoré aj tento rok pomôžu vyčistiť vaše polia a umožnia kukurici priniesť čo najvyššie úrody. Proti burinám vám v tomto roku budú nápomocné aj naše vylepšené balíčky Callisto Milagro Plus Pack a Casper Milagro Plus Pack, ktoré obsahujú o 5 litrov Milagra Extra 6 OD viac. S Extra silou na trávy – to je spoločný menovateľ našich nových balíčkov, ktoré si môžete kúpiť v roku 2013 za rovnakú cenu, ako v roku 2012.

Od kukurice sme prešli k repke, a to bola parketa pre nášho šéfa marketingu Ing. Rastislava Tirschera. Porozprával o Syngenta technológii pre najvyššiu úrodu a našich dvoch prípravkoch, ktoré sú jej súčasťou – Toprex a Amistar Xtra. Už tretí rok po sebe preukázala naša technológia, pozostávajúca z dvoch aplikácií morforegulátoru a fungicídu v jednom – Toprexu (jeseň, jar) a jednej aplikácie univerzálneho fungicídu Amistar Xtra najvyššiu návratnosť investícií v porovnaní s neošetrenou kontrolou v pokusoch SPZO. A to naozaj nie je náhoda.

Po prestávke prišla na pódium prvá žena – Ing. Katarína Horváthová Trúchla z Ústavu verejného zdravotníctva SR, aby porozprávala o škodlivosti mykotoxínov nielen na zvieratá, ale aj na ľudí. Ochrana proti nim je kombináciou dobrej poľnohospodárskej praxe, použitia správnych prípravkov na ochranu rastlín, dobrého skladovania, počasia počas rastu a zberu plodín a aj podmienok pri ich transporte.

NOVÝM HITOM PRE VAŠE OBILNINY SA TENTO ROK URČITE STANE BALÍČEK MODDUS STEREO PACK

Kolega Ján Murín nadviazal svojou prezentáciou noviniek – osvedčený fungicíd Artea Plus získal do novej sezóny 2013 registráciu aj proti fuzáriám, ktoré produkujú práve škodlivé mykotoxíny. Novinkou je aj registrácia proti múčnatke, septoriózam a hrdzám v tritikale, raži a ovse. Náš regulátor rastu Moddus práve získal registráciu aj do jačmeňa a repky a novým hitom pre vaše obilniny sa tento rok určite stane balíček Moddus Stereo Pack určený na ošetrenie 25 ha pšenice alebo 30 ha jačmeňa.

Po obilninách sme sa už venovali nášmu jubilantovi, ktorého držíte pri čítaní týchto riadkov v ruke – nášmu Syninfu. V mojej prezentácii som pripomenula 5 rokov jeho existencie, ktoré so sebou priniesli viac ako 1000 strán textov a fotografií, cez 400 odborných článkov, ktoré pre vás napísalo viac ako 120 autorov. Aj taká je bilancia našej „päťročnice“. Nakoniec sme odmenili piatich výhercov súťaže „5 rokov so Syninfom“ a na jeho počesť ste mohli na záver konferencií ochutnať aj výbornú tortu.

KONFERENCIE SME UKONČILI ZÁBAVNOU SÚŤAŽOU A HOCI OTÁZKY BOLI ZAMERANÉ NA TÉMU ZDRAVIE, URČITE VÁS AJ POBAVILI.

Konferencie sme ukončili zábavnou súťažou a hoci otázky boli zamerané na tému zdravie, určite vás aj pobavili. Každopádne už viete napríklad aj to, koľko ton potravy musí prejsť tráviacim traktom človeka za jeho život, ako rýchlo nám rastú nechty alebo akou rýchlosťou kýcha človek…

PRIŠLO VÁS ZASE VÝRAZNE VIAC AKO MINULÝ ROK, A PRETO BY SME VÁS CHCELI POPROSIŤ, ABY STE NAOZAJ VYUŽILI MOŽNOSŤ REGISTRÁCIE NA NAŠE AKCIE

Áno, konferencie Syngenta boli zase príjemným miestom na stretnutia, debaty pri kávičke, ale aj na prezentácie novinek našej spoločnosti. A veríme, že ste sa dobre zabavili, opäť niečo nové dozvedeli a hlavne, že ste sa s nami cítili príjemne. My s vami určite áno. A ešte jedna poznámka. Prišlo vás zase výrazne viac ako minulý rok, a preto by sme vás chceli poprosiť, aby ste naozaj využili možnosť registrácie na naše akcie. Či už na webovej stránke, faxom, poštou, telefonicky, vždy to zaberie len niekoľko sekúnd. A nejde o nás organizátorov, aby sme si uľahčili život, ale predovšetkým o vás. Aby sme pre vás vedeli pripraviť komfortné sedenie a aby nikto z vás nemusel odísť domov hladný.

A na záver len dodávame, že sa na vás tešíme aj na našich poľných dňoch a vinohradníckych seminároch, milí priatelia.