You are here

Nový hit pre vaše obilniny

11.02.2013

Moddus Stereo Pack - Jedinečná kombinácia pri zakladaní úrody obilnín - Cenovo zvýhodnený balíček pre ošetrenie pšenice a jačmeňa

Jedinečná kombinácia pri zakladaní úrody obilnín

  • Regulácia porastu a účinná ochrana proti chorobám jedným ťahom
  • Vynikajúci základ pre zdravé a stabilné porasty obilnín
  • Cenovo zvýhodnený balíček pre ošetrenie pšenice aj jačmeňa

Zloženie balíčku:

 

Použitie a dávkovanie

* Prípravok je v takto označenej plodine, resp. proti takto označenému škodlivému činiteľovi registrovaný v inom štáte EÚ, resp. je na Slovensku v procese registrácie

Zásady pre účinnú aplikáciu Tank-Mixu:

  • Ošetrenie ozimnej pšenice sa odporúča vykonať v štádiu od konca odnožovania (BBCH 29) až do štádia konca stĺpkovania (BBCH 35).
  • Ošetrenie jarného jačmeňa sa odporúča vykonať v štádiu od konca odnožovania (BBCH 29) až do štádia druhého kolienka (BBCH 32).
  • Porasty určené na ošetrenie by nemali byť stresované poveternostnými vplyvmi ako je riziko nočných mrazov, extrémne sucho a teplota pri aplikácii by sa mala pohybovať v rozmedzí 7-25oC. Dávka vody v rozmedzí 200-400 l na hektár.