You are here

Nová úroveň ochrany cukrovej repy

04.07.2013

Vhodný termín ošetrenia a výber fungicídu je dôležitým krokom, ktorý môže výrazne ovplyvniť úrodu a kvalitu cukrovej repy.

Spoločnosť Syngenta sa ako veľká, nadnárodná spoločnosť venuje množstvu plodín, medzi nimi aj pestovaniu cukrovej repy. A to nielen šlachteniu nových odrôd ale aj prípravkom na jej ochranu či už proti burinám, škodcom ale i hubovým chorobám, ktoré sú momentálne u pestovateľov cukrovej repy veľmi aktuálnou témou.

Správny termín ošetrenia a výber vhodného fungicídu je veľmi dôležitým krokom, ktorý môže výrazným spôsobom ovplyvniť úrodu a kvalitu cukrovej repy. Pre stanovenie termínu ošetrenia fungicídom je potrebné sledovať priebeh infekcie a prípravok aplikovať už pri zistení prvých príznakov napadnutia v poraste, čo je zvyčajne v prvej až druhej dekáde mesiaca júl.

VHODNÝ TERMÍN OŠETRENIA A VÝBER FUNGICÍDU JE DÔLEŽITÝM KROKOM, KTORÝ MÔŽE VÝRAZNE OVPLYVNIŤ ÚRODU A KVALITU CUKROVEJ REPY.

V intenzívnych pestovateľských technológiach cukrovej repy má ochrana listového aparátu rastliny svoje nezastupiteľné miesto. Najvýznamnejšie hubové choroby, ktoré môžu decimovať aktívnu listovú plochu cukrovej repy a následne spôsobiť až 25–35 % straty na úrode sú: cerkospóriová listová škvrnitosť (Cercospora beticola), múčnatka repná (Erysiphe betae) a ramuláriová škvrnitosť repy (Ramularia beticloa). V určitých špecifických podmienkach môže významné škody spôsobiť aj hrdza repy (Uromyces betae).

Ramuláriová škvrnitosť repy

(Ramularia beticola)

Vytvára na listoch bezfarebné konidiofory (2–6 priehradiek), vyskytujíce se vo zväzočkoch. Konídie majú eliptický tvar, sú štíhle a majú 0–1 priehradku. Príznaky choroby si je možné na začiatku výskytu pomýliť s príznakmi cerkospóriovej škvrnitosti a to i preto, že tieto choroby se môžu vyskytovať spoločne. Ramulária, oproti cerkospóre, spôsobuje menej výrazné hnedé škvrny (niesú tak výrazne fialovohnedo ohraničené) a sú i o niečo väčšie. Občas možno spozorovať i zhluky konidiofór vo forme čiernych bodiek na napadnutých miestach.

Optimálne podmienky pre infekciu: teploty v rozmedzí 15–20°C a vzdušná vlhkosť nad 70 %.

V našich podmienkach táto choroba nepatrí k hospodársky významným, väčšie škody spôsobuje v prímorských krajinách s vlhšou klímou. Pri vhodných podmienkach môže zpôsobiť až 15 % zníženie cukornatosti.

Cerkospórová listová škvrnitosť

(Cercospora beticola)

Chorobu spôsobuje mikroskopická fytopatogénna huba Cercospora beticola. V konidiofóroch tvorí dlhé, štíhle, viacbunečné konídie.

Prvé príznaky sa obvykle objavujú začiatkom leta, často najskôr na červenej repe, ktorá je na napadnutie citlivejšia. Príznakom choroby sú obvykle veľmi charakteristické nekrózy (škvrny) na vonkajších listoch o priemere do 2–5 mm so svetlejším stredom (bielym alebo béžovým) a tmavým okrajom (hnedým alebo fialovým). Za určitých podmienok (odroda, počasie, výživa) môžu byť škvrny aj menej typické so svetlejším okrajom. V konečnom štádiu dochádza k úplnému odumretiu s jasne rozoznateľnými tmavo lemovanými škvrnami a striebornošedým mycéliom huby. Rastlina sa ich snaží nahradiť novými listami. Príznaky je možné zameniť s príznakmi ramuláriovej listovej škvrnitosti.

K podmienkam vhodným pre vznik a rozvoj choroby patrí vysoká vzdušná vlhkosť, teploty nad 17 °C a príliš hustý porast. V prípade silného výskytu choroby môže klesnúť výnos až o 20 %, cukornatosť asi o 1 %, zvyšuje se obsah melasotvorných prvkov a znižuje se skladovateľnosť. V posledných rokoch sa význam tejto choroby zvyšuje.

Múčnatka repná

(Erysiphe betae)

Múčnatka na repe spôsobuje vreckatá huba Erysiphe betae. Na nadzemných častiach rastliny (predovšetkým na listoch) sa vytvárajú charakteristické belavé plstnaté povlaky mycéliá, ktoré postupne hustne až je list takmer celý pokrytý. V neskoršej fáze sa na týchto povlakoch objavujú čierne bodky, čo sú plodnice tejto huby (kleistothéciá). U repy je rastlina napádaná od začiatku júla až do jesene. Pri silnom napadnutí dochádza k zasychávaniu listov.

Pre optimálny vývoj tejto choroby je potrebná vysoká vzdušná vlhkosť (čím vyššia, tým lepšie pre rozvoj choroby, postačuje však i 40 %) a teplejšie počasie (15–30 °C), popr. nesprávne hnojenie dusíkom (vysoké i nízke). Napriek tomu však huba dosahuje najvyššieho napadnutia v suchých a teplých oblastiach – to je dané rannou rosou, ktorá pre rozvoj huby postačuje.

V prípade repy patrí múčnatka medzi stredne až menej závažné patogény. Pokiaľ je však repa napadnutá skoro (júl) môže dôjsť i k významným stratám výťažnosti cukru (až 15–20 %), význam tejto choroby potom stúpa predovšetkým u repy pestovanej na osivo.

Spoločnosť Syngenta ponúka pestovateľom repy dva fungicídy, registrované na ochranu cukrovej repy.

KOMBINÁCIU DOBRÉHO ÚČINKU A DĹŽKY TRVANIA OCHRANY PORASTU PREDSTAVUJE DVOJZLOŽKOVÝ FUNGICÍD AMISTAR XTRA.

Kombináciu dobrého účinku a dĺžky trvania ochrany porastu predstavuje predovšetkým jeden z našich TOP prípravkov aj v iných plodinách – dvojzložkový fungicíd Amistar Xtra. Vďaka dvom účinným látkam azoxystrobin a cyproconazole s rozdielnym spôsobom účinku a rôznym stupňom systemicity sa vyznačuje výbornou fungicídnou účinnosťou proti cerkosporióze, múčnatke, hrdzi aj ramularióze repy. Amistar Xtra odporúčame použiť už pri prvých príznakoch infekcie v dávke 0,75 l/ha. Ak infekčný tlak pretrváva, je možné ošetrenie po 2–3 týždňoch opakovať.

V prípade plánovaných dvoch aplikácií alebo nižšieho infekčného tlaku je možné použiť nižšiu dávku 0,5 l/ha. Amistar Xtra zabezpečí dlhodobú ochranu ošetrených porastov 25–40 dní. Netreba zabúdať, že sa jeho aplikácia pozitívne prejaví či už v kvalitatívnych alebo kvantitatívnych parametroch úrody. Ďalším prípravkom z portfólia spoločnosti Syngenta, ktorý môžete použiť pri ochrane cukrovej repy, je Thiovit Jet s veľmi účinnou formuláciou proti múčnatke repovej. Aplikuje sa v dávke 6 kg/ha. Je vhodnou alternatívou do všetkých situácií, kedy potrebujeme obmeniť a prestriedať prípravky proti múčnatke rýchle pôsobiacim kontaktným prípravkom s odlišným mechanizmom účinku. Okamžite účinkuje kontaktne a prostredníctvom pár má aj reziduálny účinok. Rastliny však neošetrujte prípravkom v prípade horúceho a slnečného počasia.

THIOVIT JET JE V CUKROVEJ REPE VYNIKAJÚCOU ALTERNATÍVOU AKO FOLIÁRNY MAKROELEMENT.

Thiovit Jet predstavuje v cukrovej repe vynikajúcu alternatívu ako foliárny makroelement. Veríme, že aj vďaka našim prípravkom budete spokojnejší s výškou a kvalitou vašej úrody.