You are here

Komplexnosť a istota pri pestovaní slnečnice

17.03.2014

Listego, herbicíd ktorý prináša komplexnosť a istotu pri pestovaní slnečnice.

V súčasnosti si už poľnohospodári nevedia predstaviť pestovanie slnečnice bez hybridov rezistentných na imazamox. Technológia ošetrenia slnečnice Clearfield® sa veľmi rýchlo rozšírila na pestovateľské plochy a v roku 2013 tento systém ošetrenia bol použitý na viac ako 60% plôch so slnečnicou.

Prečo si získal tento systém pestovania takú popularitu?

Pretože rieši:

  • Komplexné spektrum burín
  • Účinkuje aj za suchých podmienok
  • Rieši buriny v jednej aplikácii

Syngenta ako líder na trhu s osivom slnečnice uvádza na trh produkt, na postemergentné ošetrenie slnečnice proti burinám pre Clearfield® technológiu ako jedna z mála firiem. Ide o herbicíd s komerčným názvom Listego.

Listego je selektívny herbicídny prípravok určený na dvojklíčnolistové a jednoklíčnolistové jednoročné buriny v slnečnici tolerantnej k účinnej látke imazamox obsiahnutej v tomto produkte a je určený len pre hybridy v technológii CLEARFIELD®.
Účinná látka imazamox je prijímaná listami a koreňmi a zabudované zmáčadlo zaisťuje rýchly prienik účinnej látky do pletív rastlín. Látka je rozvádzaná prúdom živín a asimilátov do celej rastliny. Imazamox narušuje enzymatické pochody (AHAS), akumuluje sa v rastových vrcholoch. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú konkurovať plodine a behom 4 až 6 týždňov odumierajú.

Pri aplikácii Listega v porastoch slnečnice odolnej proti imazamoxu sa slnečnica musí nachádzať v rastovej fáze BBCH 12–16 tj. 2-6 pravých listov, trávy v rastovej fáze BBCH 11-13, tj. vo fáze 1-3 listov a dvojklíčnolistové buriny vo fáze BBCH 12-14, tj 2-4 pravé listy.

Ak hovoríme o komplexnosti, mám na mysli spojenie technológie pestovania slnečnice, a to osivá a chemické prípravky na ochranu rastlín.I v tomto pestovateľskom roku prinesie firma Syngenta na trh praxou overené hybridy slnečnice pre Celarfield® technológiu a to NK Neoma, NK Alego a NK Tristan. Schéma našich odporúčaných riešení pre slnečnicu je uvedená nižšie.