You are here

Jesenná ochrana porastov obilnín proti škodcom

06.11.2012

Jesenná ochrana porastov obilnín proti škodcom, prenášačom vírusových chorôb, pod taktovkou spoločnosti Syngenta 

Porasty obilnín sú už od začiatku svojho rastu a vývoja atakované nielen chorobami a burinami. Veľmi dôležitým sa v posledných rokoch stáva aj ošetrenie proti živočíšnym škodcom, prenášačom vírusových ochorení.

Porasty obilnín sú už od začiatku svojho rastu a vývoja atakované nielen chorobami a burinami. Veľmi dôležitým sa v posledných rokoch stáva aj ošetrenie proti živočíšnym škodcom, prenášačom vírusových ochorení. Preto vám spoločnosť Syngenta odporúča ošetrovať vaše porasty obilnín nielen kvalitnými moridlami (v podaní prípravku Celest Extra Formula M), herbicídmi (prípravok Logran 20 WG), ale aj kvalitnými insekticídmi (Karate Zeon 5 CS a Pirimor 50 WG).

Vminulom, ale i v tomto roku sme boli svedkami častých výskytov poškodení vírusovými chorobami obilnín, ktoré sú prenosné tzv. vektormi (vošky, cikádky). Skoršie výsevy ozimných obilnín, spomínané už v inom článku tohto čísla Syninfa, môžu byť silno napádané voškami už skoro po vzídení.

Ak sú vošky infikované vírusom, k infekcii obilnín dochádza prakticky už pri prvom nacicaní sa. Šťavami je infekcia „systémovo“ rozvádzaná do celej rastliny. Niektoré poškodenie je vidieť už skoro na jar a ochorenie sa nedá „vyliečiť“. Napadnutie vírusovými chorobami je nevratné a častokrát ste nútení veľké plochy poškodených obilnín vyorať a nahradiť inou plodinou. Straty na úrodách sú obrovské, v mnohých prípadoch až 100 %. Medzi najvýznamnejšie vírusové choroby prenášané živočíšnymi vektormi patria zakrpatenosť pšenice, prúžková mozaika pšenice a žltá zakrpatenosť jačmeňa.

V MINULOM, ALE I V TOMTO ROKU SME BOLI SVEDKAMI ČASTÝCH VÝSKYTOV POŠKODENÍ VÍRUSOVÝMI CHOROBAMI OBILNÍN, KTORÉ SÚ PRENOSNÉ TZV. VEKTORMI (VOŠKY, CIKÁDKY).

Príznaky na infikovaných porastoch obilnín sú voľným okom pozorované už na jeseň, predovšetkým ak si necháte nejakú časť poľa neošetrenú, či už schválne pre porovnanie, alebo z dôvodu obchádzania prirodzených prekážok. Neošetrené časti sú viditeľne nižšie ako ošetrený porast, čo je práve spôsobené „činnosťou“ vírusových patogénov.

NAPADNUTIE VÍRUSOVÝMI CHOROBAMI JE NEVRATNÉ A ČASTOKRÁT STE NÚTENÍ VEĽKÉ PLOCHY POŠKODENÝCH OBILNÍN VYORAŤ A NAHRADIŤ INOU PLODINOU.

Naše odporúčania:

Karate Zeon 5 CS sa vyznačuje veľmi dobrým účinkom na cicavý hmyz. Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom (vošky). Je potrebné pravidelne sledovať vaše porasty a v prípade zaznamenania výskytu vošiek okamžite realizovať ochranný zásah. Karate Zeon 5 CS odporúčame aplikovať v dávke 0,1 l/ha.

Pirimor 50 WG patrí medzi karbamáty, je selektívny, v pletivách je rozvádzaný systémovo a účinkuje hĺbkovo. Na vošky účinkuje ako kontaktný jed. Pirimor® 50 WG odporúčame aplikovať v dávke 0,15 – 0,3 kg/ha.

Európske skúsenosti poukazujú na vysokú efektivitu kombinácie oboch prípravkov, pirimicarb zebezpečuje hĺbkový účinok a l-cyhalothrin rýchlosť a dlhodobosť účinku – dávka 0,1 l/ha Karate Zeon 5 CS plus 0,15 kg/ha Pirimor 50 WG.