You are here

Európska špička v hybridnom portfóliu

13.05.2014

Ani sme sa nenazdali a rok sa zišiel s rokom a máme tu novú sezónu repky. Polia sa zahalili do typickej žltej farby, i keď je v tomto roku výmera repky nižšia, ako v predošlom, pričom na jeseň bolo osiatych takmer 120 tisíc hektárov, čo je o cca 14% menej oproti predchádzajúcej sezóne.

Výmera plôch repky bola ovplyvnená viacerými faktormi. Tým hlavným, ktorý tlačil plochy smerom dole, bola cena repky a dosahované úrody. Čiže pestovanie repky sa stalo ekonomicky menej zaujímavé. Aj napriek tomu sa na mnohých poľnohospodárskych podnikoch repka pestuje a bude pestovať.

Naša spoločnosť prináša pestovateľom repky v tejto výsevnej sezóne praxou osvedčené produkty, ale aj výraznú novinku z portfólia hybridov.

Syngenta ako jediná šľachtí svoje hybridy inak, ako väčšina šľachtiteľských firiem, a to metódou SafecrossTM, ktorá ponúka farmárom nasledovne benefity:

 • vyšší úrodový potenciál
 • vyššiu stabilitu
 • vyššiu odolnosť proti chorobám
 • vyššiu pestovateľskú istotu

Úplnou novinkou je hybrid repky ozimnej pod názvom SY SAVEO.


Tento hybrid sa vyznačuje nadštandardnými úrodami semien a oleja. Rastliny sú stredne vysoké až vyššie a dosahujú výšku od 130 do 160 cm. Sú nepoliehavé – hodnota predzberového poliehania má vysoké ohodnotenie, a to 8.

Vyznačuje sa i mohutnou koreňovou sústavou. Z hľadiska skorostnej skupiny ide o stredne skorý hybrid. Semená dosahujú HTS 5,73 s pomerne vysokým obsahom oleja 47 %. V roku 2012 dosiahol v štátnych skúškach v teplej oblasti 110 % a v chladnej 108 %. Úroda oleja v teplej oblasti bola 114 % a v chladnej oblasti 112 %.

Výhody:

 • vysoký úrodový potenciál preukázaný v ŠOS ÚKZÚZ: 6 najlepší hybrid v roku 2012
 • veľmi dobrý zdravotný stav, vysoká stabilita v prostredí
 • nepoliehavé steblo 8,0
 • veľmi dobrá odolnosť proti vyzimovaniu

SY SAVEO patrí k európskym špičkám v hybridnom portfóliu, čoho dôkazom sú aj jeho výsledky.

Na špici v registračnom procese v Českej republike


Najlepší hybrid vo firemných pokusoch


Top v registračných pokusoch v Poľsku


Vynikajúce výsledky v nemeckých registračných skúškach


A takto by sme mohli pokračovať ďalej vo vymenovávaní úspechov tohto produktu.

Nesmieme však zabúdať aj na ostatné produkty. A to v minulom roku uvedenú novinku SY CASSIDY, o ktorú bol pre vynikajúce vlastnosti veľký záujem zo strany farmárov.

 • stabilita v prostredí a vysoká úroda v štátnych odrodových skúškach na úrovni 5,6 tony
 • vysoký obsah oleja a úroda oleja na úrovni 114%
 • tolerancia k chorobám na úrovni priemeru pokusov, dobrá pokryvnosť a rovnomerné dozrievanie
 • vetvenie v spodnej tretine rastliny

Ďalej je to hybrid NK LINUS a jeho vlastnosti

 • tolerantný k stresom zo sucha
 • vysoké prezimovanie
 • na prostredie nenáročný
 • sekundárne vetvenie
 • mohutné nasadenie šešúľ

Hybridné portfólio vhodne uzatvára NK PETROL, ktorého vlastnosti netreba ani uvádzať, pretože je preverený praxou už niekoľko rokov.

Z hľadiska zastúpenia hybridov a líniových odrôd nasleduje Slovensko trendy okolitých štátov, čo vidno na výsledku z roku 2013, kedy bol pomer zasiatych hybridov a línií 60/40. Z tohto čísla je evidentné, že hoci v osevnom postupe prevažujú hybridy, svoje stále miesto v ňom majú aj odrodové línie. Napriek novinkám z oblasti hybridov, má spoločnosť Syngenta čo ponúknuť svojim zákazníkom aj v tomto segmente.

Najpredávanejšiu líniu z nášho portfólia je NK MORSE, ktorý si už vydobyl stabilné miesto na vašich poliach.

 • Vyrovnané úrody bez nárokov na prostredie
 • Vysoký obsah oleja
 • Úrodovo stabilná líniová odroda
 • Odolnosť proti poliehaniu
 • Vysoké úrody dosahuje i pri základnej agrotechnike

NK Grandia je plastická líniová odroda, ktorá vyniká svojimi úrodami, čo bolo potvrdené aj v pokusoch SPZO v Českej republike, kde bola najprodukčnejšou líniou v úrode semien a oleja a tiež i v obsahu oleja. Možno ju úspešne pestovať v rôznych podmienkach. Jesenný rast je pozvoľný, na jar dobre obrastá.

 • disponuje veľmi dobrým zdravotným stavom
 • vyniká v odolnosti proti Phoma 6,7 a černi repkovej 6,6
 • nepolieha - dosiahla jedno s najvyšších hodnotení, a to na úrovni 8,6

Verím, že z takejto silnej ponuky si určite vyberiete a polia sa na jeseň v roku 2014 nezaobídu bez uvedených produktov. Sme tu pre vás, pripravení poradiť a pomôcť.