You are here

Dynali - novinka v ochrane viniča 2013

11.02.2013

Inteligentná ochrana viniča 

  • Nový systém v ochrane proti múčnatke
  • Dve účinné látky s preventívnym aj kuratívnym účinkom
  • Úplne nová formulácia s unikátnymi vlastnosťami
Účinná látka: difenoconazole 60 g/l, cyflufenamid 30 g/l
Formulácia: DC - dispergovateľný koncentrát*
Balenie: S-pac, 12×1 l

* táto formulácia je úplne nového typu, má unikátne vlastnosti a je prvá na Slovensku

Dynali® je fungicídny prípravok vo forme dispergovateľného koncentrátu určený na ochranu viniča proti hubovým chorobám. Vhodný tank-mix partner do celého spektra možných kombinácií.

 Mechanizmus účinku

Dynali® predstavuje dvojzložkový fungicíd určený na ochranu viniča proti múčnatke (Erysiphe necator), čiernej hnilobe viniča (Guignardia bidwellii) a červenej spále viniča (Pseudopezicula tracheiphila).

Difenoconazole je účinná látka zo skupiny triazolov patriaca do skupiny DMI fungicídov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Má systémovú účinnosť. Účinná látka je prijímaná listami, rozvádzaná traslaminárne a akropetálne smerom k novým prírastkom. Prípravok má dlhotrvajúci preventívny a aj kuratívny účinok proti hubám z rodu Ascomycetes, Basidiomycetes a Deuteromycetes, vrátane Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cercosporidium, Colletrotrichum, Mycosphaerella, Phoma, Ramularia, Rhizoctonia, Septoria, Uncinula, Venturia spp. a Erysiphaceae.

Cyflufenamid je úplne nová ú činná látka zo s kupiny amidov. S poľahlivo ú činkuje aj na rezistentné kmene. Má výbornú preventívnu a vo vyšších dávkach aj kuratívnu účinnosť. Zabraňuje vytváraniu a rozvoju haustórií, mycélia a konídiospór choroby. Pre túto účinnú látku je charakteristický dobrý translaminárny pohyb a uvoľňovanie vo forme pár. Moderná účinná látka má nadpriemerne priaznivý toxikologický, enviromentálny a ekotoxikologický profil, vďaka ktorému má vo všeobecnosti veľmi krátku ochrannú dobu pred zberom.

Nový typ formulácie

Dynali® predstavuje moderný fungicíd aj vďaka unikátnej formulácii, ktorá bola prvýkrát použitá v tomto prípravku. Spoločnosť Syngenta ako prvá priniesla tento typ formulácie aj na Slovensko. Táto nová formulácia neobsahuje žiadne organické rozpúšťadlá ako to poznáme z iných prípravkov. Formulačná prísada, resp. nosič účinnej látky je na prírodnej báze a bol vyrobený fermentáciou cukru. Aj preto má prípravok Dynali® neuveriteľne priaznivý ekotoxikologický a reziduálny profil s vynikajúcou biodegradáciou.

 Formulácia pre trvalo udržateľné používanie agrochemikálií!

  • Lepšia fyzikálna kvalita postreku
  • Lepšia rozpustnosť a ľahšie riedenie
  • Rovnomerná postreková kvapalina
  • Bez fytotoxicity
  • Nehorľavá
  • Nízko zápachová

Použitie a dávkovanie

Plodina: Vinič
Škodlivý činiteľ: múčnatka, čierna hniloba viniča, červená spála viniča
Aplikačná dávka - Prípravok (l/ha): 0,65
Aplikačná dávka - Voda (l/ha): 600 – 1000
Ochr. doba (dni): 21
Poznámka: 1

Poznámka č. 1:
Pokyny pre aplikáciu
Dávka aplikačnej kvapaliny: 200-1000 l/ha

Ochrana viniča

U odrôd náchylných na múčnatku a na lokalitách s vyšším výskytom múčnatky v predchádzajúcom roku sa odporúča použiť skoršia aplikácia. Pri potrebe riešiť ochranu proti múčnatke a peronospóre je vhodné aplikovať tank-mix s prípravkom Ridomil® Gold MZ, Ridomil® Gold Plus alebo Pergado® F.

Prípravok Dynali® je možné aplikovať v ľubovoľnom období od rastovej fázy vyvinutého tretieho listu (BBCH 13) do rastovej fázy zrelých bobúľ vhodných na zber (BBCH 89). Najoptimálnejšie je aplikovať prípravok Dynali® v bloku 2 krát po sebe. Prvýkrát na konci kvitnutia alebo tesne po odkvete v závislosti na infekčnom tlaku. Druhú aplikáciu je potrebné vykonať približne 10 až 14 dní po prvej aplikácii v závislosti na infekčnom tlaku. Snažte sa ošetrovať v prvom rade preventívne, aby ste naplno využili potenciál prípravku.