You are here

Chráňte svoje obilniny už na jeseň

25.09.2014

Aj v tomto roku pozorujeme početný výskyt živočíšnych škodcov.Chráňte vaše obilniny pred prenášačmi viróz! Porasty obilnín sú už od začiatku svojho rastu a vývoja atakované nielen chorobami a burinami. Veľmi dôležitými sa v posledných rokoch stáva aj ošetrenie proti živočíšnym škodcom, prenášačom vírusových ochorení. Preto vám spoločnosť Syngenta odporúča ošetrovať vaše porasty obilnín nielen kvalitnými moridlami (v podaní moridla Celest Trio Formula M, Dividend Star), herbicídmi (prípravok Logran 20 WG), ale aj kvalitnými insekticídmi (Karate Zeon a Pirimor).

V posledných rokoch sme boli svedkami častých výskytov poškodení vírusovými chorobami obilnín, ktoré sú prenosné tzv. vektormi (vošky, cikádky). Aj v tomto roku je možné pozorovať, vďaka miernej zime a priaznivým podmienkam v čase vegetácie, početný výskyt živočíšnych škodcov vrátane vošiek a cikádiek. Skoršie výsevy ozimných obilnín, môžu byť silno napádané voškami už krátko po vzídení.

Ozimný jačmeň silno napadnutý voškami.

Ak sú vošky infikované vírusom, k infekcii obilnín dochádza prakticky už pri prvom napichnutí sa. Šťavami je infekcia „systémovo“ rozvádzaná do celej rastliny. Niektoré poškodenie je vidieť už skoro na jar a ochorenie sa nedá „vyliečiť“. Napadnutie vírusovými chorobami je nevratné a častokrát ste nútení veľké plochy poškodených obilnín vyorať a nahradiť inou plodinou. Straty na úrodách sú obrovské, v mnohých prípadoch až 100 %. Medzi najvýznamnejšie vírusové choroby prenášané živočíšnymi vektormi patria vírusová zakrpatenosť pšenice (WDV) a vírus žltej zakrpatenosti jačmeňa (BYDV).

Príznaky na infikovaných porastoch obilnín sú voľným okom pozorované už na jeseň, predovšetkým ak si necháte nejakú časť poľa neošetrenú, či už schválne pre porovnanie, alebo z dôvodu obchádzania prirodzených prekážok. Neošetrené časti sú viditeľne nižšie ako ošetrený porast, čo je práve spôsobené činnosťou vírusových patogénov.

Pri zistení výskytu vošiek na listoch obilnín odporúčame aplikovať prípravky Karate Zeon a Pirimor 50 WG.

Naše odporúčania:

  • Karate Zeon sa vyznačuje veľmi dobrým účinkom na cicavý hmyz. Je svetlostabilný, čo umožňuje jeho použitie aj proti postupne nastupujúcim škodcom (vošky). Jeho prednosťou je veľmi rýchly insekticídny nástup po aplikácii a výborná účinnosť aj pri nižších teplotách. Odporúčame pravidelne sledovať vaše porasty a v prípade zaznamenania výskytu vošiekokamžite realizovať ochranný zásah. Karate Zeon sa aplikuje v dávke 0,1 l/ha.
  • Pirimor 50 WG patrí medzi karbamáty. Je selektívny, v pletivách je rozvádzaný systémovo a účinkuje hĺbkovo. Na vošky účinkuje ako kontaktný jed. Pirimor 50 WG odporúčame aplikovať v dávke 0,15 – 0,3 kg/ha.

Európske skúsenosti poukazujú na vysokú efektivitu kombinácie oboch prípravkov, pirimicarb zebezpečuje hĺbkový účinok a účinná látka lambda-cyhalothrin rýchlosť a dlhodobosť účinku - dávka 0,1 l/ha Karate Zeon plus 0,15 kg/ha Pirimor 50 WG.