You are here

Kukurica

Výroba osiva

Viac o krokoch v procese výroby osiva kukurice.

Šľachtenie

Každý rok na trh prichádza približne 20 nových vysoko konkurenčných hybridov.

Hodnotenie produktov

Vyhodnotenie, charakteristika, odporúčanie umiestnenia nových hybridov - to všetko...

Dodávateľská sieť

Dodávka najkvalitnejšieho osiva na trh.

Množenie a výroba osivovej kukurice

Výroba osív je integrovanou činnosťou, ktorej cieľom je čo najlepšie vyhovieť...