You are here

Kukurica

Kukurica je už od nepamäti právom nazývaná kráľovnou našich polí, nielen z dôvodu jej veľkoplošného zastúpenia na našom území, ale aj z hľadiska jej širokého uplatnenia ako krmoviny, potraviny a v neposlednom rade ako cennej suroviny pre priemyselné využitie. Kukurica je veľmi stará rastlina. Spolu so pšenicou a ryžou sa podielľajú 50 % na potravinovej produkcii. Spôsob jej domestifikácie je jednou z najväčších záhad genetiky.

Pôvod kukurice sa datuje niekde medzi rokmi 4000 – 3000 pred Kristom, vývojom a selekciou druhu teosinites (skupina amerických tráv z rodu Zea), s ktorými si však súčasná kukurica nie je vzhľadovo veľmi podobná. Do Európy sa dostala po príchode Španielov do Ameriky. Na Slovensko sa dostala z Maďarska v polovici 18. storočia. V súčasnosti je rozšírená na celom svete, pretože je veľmi prispôsobivá. K najväčším producentom kukurice patria USA, Čína, Brazília a Mexiko.

Kukurica nie je schopná samostatnej existencie bez poľnohospodárskej pomoci. Za posledné desaťročie sa významne zvýšila produkcia tejto dôležitej plodiny, a to hlavne vďaka používaniu moderných hybridných osív, hnojeniu a prípravkom na ochranu proti škodlivým činiteľom, hlavne burinám a škodcom. Pri širokoriadkovom spôsobe pestovania je hneď od začiatku vegetačného obdobia veľmi náročná na svoje životné prostredie (t.z. spôsob prípravy pôdy pred výsevom, obsah a prístupnosť živín v pôde).

Nezanedbateľný je aj vplyv konkurenčných burín, a to nielen zbytočným odoberaním živín a pôdnej vlahy, ale hlavne z dôvodu zatienenia, a tým ovplyvnenia rastu a vývoja kukurice.

Schéma technológie ošetrenia kukurica

kukurica_schema